24 februari - Een gewaarschuwd mens telt voor twee

De ‘lichtzinnige vrouw’ staat symbool voor iemand die de Tora niet volgt. Zij keert telkens terug in het boek Spreuken. Het thema van het boek is het nastreven van wijsheid door ontzag voor God te hebben. Dat komt in de praktijk neer op het onderhouden van Gods leefregels, ook al wordt dat niet expliciet gezegd, of al wordt er alleen in algemene zin naar verwezen (29:18). De leerlingen worden opgeroepen om zich niet in te laten met mensen die hen er vanaf willen houden om de leefregels van God te volgen. Om niet te luisteren naar hun ‘gladde praatjes’ en ‘honingzoete woorden’.

 

Wat helpt jou om op de weg van God te blijven?