8 februari - Zinloos zwoegen

Bijbeltekst(en)

Wat een schrikbeeld! Alles wat je doet, bedenkt, wilt, hoopt… het is allemaal voor niets. Anderen zullen er met de opbrengst van al je gezwoeg vandoor gaan.

Mozes waarschuwt het volk: als jullie je niet aan Gods geboden houden, zullen deze rampen jullie overkomen! In vers 36 wordt gesproken over ballingschap. In 2 Koningen 24:14-16 lees je dat dit ook echt gebeurt: koning Jojachin wordt met een grote groep mensen in ballingschap gevoerd. De schrijvers van de Bijbel zien dat als gevolg van het verkeerde gedrag van het volk.

 

‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’, luidt een gezegde. Waarom vinden we het toch vaak zo moeilijk om het goede te doen, denk je?