2 februari - Het echte geluk

Wanneer ben je gelukkig? Bij geluk denken wij vaak aan heel andere dingen dan waar Jezus hier over spreekt.

De komende dagen lezen we gedeelten uit de Bergrede van Jezus, die begint met een aantal schijnbaar tegenstrijdige uitspraken over geluk. Met ‘gelukkig zijn’ bedoelt Jezus dat mensen de zegen van God ontvangen. Mensen die in vrede leven, mensen die het niet altijd makkelijk hebben maar leven zoals God het wil, die zal God zegenen.

In de eerste verzen spreekt Jezus óver de mensen voor wie God zal zorgen. Maar vanaf vers 11 spreekt Jezus rechtstreeks tót de mensen. Jezus spreekt de mensen aan die hem volgen en naar hem luisteren.

 

Wat is echt geluk voor jou?