23 januari - Bron van wijsheid

Bijbeltekst(en)

In het bijbelboek Spreuken volgen we het gesprek tussen een vader en zijn zoon. Deze aanspreektitels komen vaak voor in de wijsheidsliteratuur, waar het boek Spreuken ook onder valt. Hoewel het hier om een echte familierelatie zou kunnen gaan, is het waarschijnlijker dat het gaat om de relatie tussen een meester en zijn leerling.

In het gedeelte van vandaag is de meester aan het woord. Hij vertelt dat de bron van wijsheid te vinden is in God. Hij moedigt zijn leerling aan om zijn woorden in acht te nemen, dan zal de leerling zelf ook die bron gaan ontdekken.

 

Wat is een wijze les die jij van God hebt geleerd?