16 december - Ingrijpen

Bijbeltekst(en)

De mensen hadden tot nu toe geen haast om de tempel te bouwen; daarom ging het slecht met hen. Met de vragen die Haggai aan de priesters stelt, wil hij laten zien waar het misging. Maar nu grijpt God zelf in. Nu de herbouw van de tempel is begonnen, krijgt God weer een plek te midden van de mensen en belooft Hij dat het weer goed zal gaan. Er zal weer genoeg voedsel van het land komen. Er zal zelfs weer een nakomeling van David regeren over Juda: Zerubbabel. Zo zullen alle volken zien dat God Heer is over hemel en aarde.

Heb jij weleens gemerkt dat God ingreep in een moeilijke situatie?