6 december - 2e Adventszondag - Missionaire gemeente

De komende dagen lezen we de eerste brief van Paulus aan de christenen in Tessalonica. Het is de oudste brief die we van Paulus hebben, uit 50 na Christus – niet lang nadat hij de gemeente heeft gesticht in 49 na Christus. De mensen in Thessaloniki, zo heet de stad tegenwoordig, hoorden door Paulus voor het eerst over Jezus. Maar hun geloof was in korte tijd zo sterk geworden, dat ver buiten de provinciegrenzen van Macedonië over deze gemeente gesproken werd. Ze geloven, ze hebben lief én ze hopen op Jezus’ komst, die redding zal brengen.

Advent gaat over Jezus’ eerste komst, maar is ook: uitkijken naar Jezus’ tweede komst. Wat betekent dat uitzicht voor jou?