27 november - Christelijk sociaal

Bijbeltekst(en)

In onze cultuur denken we sterk vanuit recht en onrecht. Wie onrecht doet, moet in de gevangenis. Wie goed doet, heeft het recht om beloond te worden. Zo is onze cultuur soms hard in haar oordeel. God is anders: Hij ziet ieder mens en is genadig. Hij vereenzelvigt zichzelf zelfs met de mensen die het moeilijk hebben: armen, gevangenen, vreemdelingen en zieken. En Hij zegt: ‘Als je goed bent voor die mensen, doe je iets goeds voor God.’ We kunnen God dienen door iemand niet als vreemdeling of gevangene te zien, maar als iemand van wie God houdt.

Wanneer heb jij voor een arme, een gevangene, een vreemdeling of een zieke gezorgd?