8 november - Hogere dierkunde

Bijbeltekst(en)

De tweede helft van Daniël is een apocalyptisch boek. Apocalyps komt van het Griekse woord apokalypsis en betekent: bekendmaken wat verborgen is.

Daniël begrijpt nu wat zijn droom betekent: uiteindelijk zal God ingrijpen in het leed dat het volk overkomt.
Voor de Joden in de tweede eeuw voor Christus, toen dit boek geschreven werd, was het duidelijk dat die vreselijke koning Antiochus IV was. Maar na een tijd (1 + 2 + 0,5) van 3,5 jaar zou deze wrede heerser overwonnen worden. Deze periode van 3,5 jaar komt ongeveer overeen met de duur van de onderdrukking van de Joodse godsdienst door deze Antiochus.

Daniël kent nu de betekenis van zijn droom. Heb jij weleens een droom gehad die iets voor je betekende?