4 november - Dankdag - Zegen ons!

Psalm 67 is een van de psalmen die gaan over Gods grootheid. De dichter vraagt Gods zegen als getuigenis voor de rest van de wereld. De woorden in vers 2 zijn gelijk aan de zegen uit Numeri 6:24-26, die nog steeds in veel kerken uitgesproken wordt. Aäron en zijn zonen mochten met deze woorden de Israëlieten zegenen. Hier vertelt de dichter dat Gods zegen bestaat uit een overvloedige oogst. Als andere volken zien hoe de Israëlieten gezegend worden, zal dat hen ertoe brengen om ook de God van Israël te gaan loven.

Voor welke dingen in jouw leven wil jij de zegen van God ontvangen?