Dag 22 - Mijn hart juicht om God, mijn redder

Het lied van Maria is bekend als het ‘Magnificat’. Letterlijk betekent dat ‘grootmaken’: Maria zingt dat haar ziel de Heer
grootmaakt, omdat Hij grote dingen voor haar heeft gedaan.
‘Groot’ en ‘klein’ keren steeds terug in dit lied. Juist wie menselijk gesproken klein en onaanzienlijk zijn, maakt God
groot. Juist over hen schijnt zijn licht.

Aan welke mensen denk jij bij het woord ‘gering’? Is er een manier waarop je iets van je kerstvreugde met hen kunt delen?