29 maart - Dag 35 | Kostbare olie

Bijbeltekst(en)

Het is bijna Pasen. Een vrouw giet olie uit over het hoofd van Jezus. Ze zalft Hem. Marcus vertelt dit verhaal nadat de plannen zijn gemaakt om Jezus te doden en voordat Judas naar de priesters gaat. Zo krijgt het nog meer betekenis.

Jezus noemt het zelf al: een lichaam verzorgen met geurige olie hoort in de tijd van de Bijbel bij het begraven van mensen.
Je kunt er ook nog een andere betekenis in zien. In het Oude Testament is het uitgieten van olie over iemands hoofd een manier om te laten zien dat iemand of iets bij God hoort. Wie in het Oude Testament priester, koning of profeet wordt, wordt gezalfd. Eerder had Petrus Jezus al ‘messias’ genoemd. Letterlijk betekent dat ‘de gezalfde’ (Marcus 8:29).

De vrouw doet iets wat vragen oproept. Maar misschien ziet zij juist wel heel goed wie Jezus is. Begrijpt zij dat Hij gauw zal sterven én dat Hij bij God hoort?