16 maart - Dag 24 | Wat zijn jullie ongelovig!

Bijbeltekst(en)

De woorden van Jezus kunnen hard klinken: ‘Wat zijn jullie ongelovig! Hoe lang moet ik bij jullie blijven? Als je gelooft, kan alles!’
Deze woorden kunnen vragen oproepen. Bijvoorbeeld als je ziek bent en niet beter wordt: Is mijn geloof dan niet groot genoeg? Maar als je verder leest in het evangelie volgens Marcus, zegt de vader van de zieke zoon: ‘Ik geloof! Help me om mijn ongeloof te overwinnen!’ En Jezus helpt de vader, want Hij geneest zijn zoon. Zo komt Gods nieuwe wereld ineens heel dichtbij.
Durf jij ook dingen aan God te vragen? Je twijfels uit te spreken? Misschien kunnen de woorden van Psalm 31 je daarbij helpen: ‘Heer, u beslist over mijn leven. U bent een trouwe God, u zult me redden.’
Welke dingen zou jij vandaag aan God willen overlaten? Zeg ze eens hardop, en kijk wat er dan gebeurt.