18 februari - Met gezag

Bijbeltekst(en)

Marcus zegt het steeds weer: waar Jezus komt, gebeuren wonderen. Maar nog voordat Jezus ook maar één zieke heeft genezen, zijn de mensen al onder de indruk van iets anders: de manier waarop Jezus tot hen spreekt: ‘met macht’.

Bedoelt Marcus daarmee dat Jezus de andere wetsleraren overschreeuwt en niet tegengesproken wil worden? Nee, hij bedoelt iets heel anders. Als Jezus spreekt, gebeurt er echt iets. De mensen zien de wereld om zich heen veranderen. Soms letterlijk, als een zieke weer gezond wordt. Maar nog vaker figuurlijk, doordat zijn luisteraars met andere ogen leren kijken.

Welke woorden raken jou zo dat je leven erdoor verandert?