NBV21 (NBV21)
65

651Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied.

2U komt de lof toe,65:2 U komt de lof toe – Volgens een andere lezing van het Hebreeuws, overeenkomstig de Septuaginta en de Pesjitta. MT: ‘Voor U is stilte een lofzang’.

God die woont op de Sion,

U zult ontvangen wat U is beloofd.

3U die ons bidden hoort –

tot U komt de sterveling.

4Worden onze zonden mij te zwaar,

U neemt weg wat wij misdeden.

5Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen,

hij mag wonen in uw voorhoven.

Wij genieten het goede van uw huis,

het heilige van uw tempel.

6Ontzagwekkend is uw antwoord,

U doet recht en redt ons, God,

op U hopen de einden der aarde,

de verten van de zee.

7

65:7
Job 38:6
U hebt met kracht de bergen vastgezet,

U bent omgord met macht,

8

65:8
Job 26:12
Ps. 89:10
107:29
U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën,

het gebulder van de golven,

het tumult van de volken.

9Vrees voor uw tekenen vervult

wie wonen aan de einden der aarde,

U brengt gejuich van oost tot west.

10

65:10
Lev. 26:3-4
U zorgt voor het land en bevloeit het,

U maakt het vruchtbaar,

vol water staat de rivier van God.

U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt U het:

11U doordrenkt de voren en effent de kluiten,

doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.

12

65:12
Amos 9:13
U kroont het jaar met uw goede gaven,

waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed,

13

65:13
Ps. 96:12
de velden in de steppe druipen,

de heuvels omgorden zich met gejubel,

14

65:14
Ps. 66:1
Jes. 44:23
de weiden kleden zich met kudden,

de dalen tooien zich met graan.

Zij zingen en juichen elkaar toe.