NBV21 (NBV21)
130

1301

130:1
Ps. 69:3
Klaagl. 3:55
Een pelgrimslied.

Uit de diepte roep ik tot U, HEER,

2

130:2
Ps. 5:2-3
55:2-3
Jona 2:3
Heer, hoor mijn stem,

wees aandachtig, luister

naar mijn roep om genade.

3

130:3
Job 9:2
Als U de zonden blijft gedenken, HEER,

Heer, wie houdt dan stand?

4

130:4
Micha 7:18
Maar bij U is vergeving,

daarom eert men U met ontzag.

5

130:5
Ps. 56:5
119:81
Ik zie uit naar de HEER,

mijn ziel ziet uit naar Hem

en verlangt naar zijn woord,

6

130:6
Jes. 26:9
mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

7

130:7
Ps. 68:21
86:15
103:8
Jes. 30:18
Israël, hoop op de HEER!

Bij de HEER is genade, bij Hem

is bevrijding, altijd weer.

8

130:8
Ps. 25:22
Hij zal Israël bevrijden

uit al zijn zonden.