NBV21 (NBV21)
17

171

17:1
Spr. 15:17
Beter een stuk droog brood en vrede

dan vlees in overvloed en ruzie.

2Een verstandige slaaf staat boven een onwaardige zoon,

hij zal met de broers in de erfenis delen.

3

17:3
Spr. 27:21
De smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud,

de HEER toetst het mensenhart.

4Een slecht mens is gespitst op kwaadsprekerij,

een bedrieger luistert graag naar laster.

5

17:5
Spr. 14:31
Wie een verschoppeling bespot, beledigt zijn schepper,

wie zich over iemands ongeluk verheugt, blijft niet ongestraft.

6Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven,

kinderen zijn trots op hun voorouders.

7Verheven woorden passen niet bij een onverlaat,

leugens des te minder bij een edel mens.

8

17:8
Spr. 17:23
Wie steekpenningen betaalt, denkt edelstenen weg te geven,

zo hoopt hij overal succes te hebben.

9Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na,

wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.

10Een verstandig mens wordt meer geraakt door een verwijt

dan een dwaas door honderd slagen.

11Een kwaadaardig mens is alleen op ruzie uit,

er wordt een onheilsbode op hem afgestuurd.

12Beter dat je een berin ontmoet die beroofd is van haar jongen

dan een dwaas met al zijn dwaasheid.

13Als je telkens goed met kwaad vergeldt,

verdwijnt het kwaad nooit uit je huis.

14Wie een ruzie begint, ontketent een stortvloed;

staak de strijd voordat hij losbarst.

15

17:15
Ex. 23:7
Deut. 16:18-20
Wie een schuldige vrijspreekt

en wie een onschuldige veroordeelt,

beiden zijn de HEER een gruwel.

16Welk nut heeft geld in de hand van een dwaas?

Dom als hij is, kan hij toch geen wijsheid kopen.

17

17:17

Een vriend is je altijd toegedaan,

je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.

18

17:18
Spr. 6:1; 11:15; 22:26-27

Wie al te makkelijk een handslag geeft,

wie zomaar borg staat voor een ander,

ontbreekt het aan verstand.

19Wie van ruzie houdt, doet een ander graag geweld aan,

wie een grote mond opzet, zoekt zijn eigen ondergang.

20Wie onbetrouwbaar is, vindt geen geluk,

wie een valse tong heeft, stort zichzelf in het verderf.

21

17:21
Spr. 10:1
Wie een dwaas heeft verwekt, wordt gekweld door verdriet,

er is geen vreugde voor de vader van een zot.

22

17:22
Spr. 14:30
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,

een sombere geest verzwakt het lichaam.

23

17:23
Ex. 23:8
Deut. 16:19
Een wetteloze haalt een buidel geld tevoorschijn,

hij koopt om en kromt de paden van het recht.

24

17:24
Pred. 2:14
Een verstandig mens heeft wijsheid op het oog,

een dwaas staart weg in wazige verten.

25

17:25
Spr. 10:1
Een dwaze zoon is een groot verdriet voor zijn vader

en bitterheid voor haar die hem heeft gebaard.

26Een onschuldige een boete opleggen is verwerpelijk,

een edel mens zweepslagen geven is in strijd met het recht.

27

17:27
Spr. 10:19
Wie rijk is aan kennis is karig met woorden,

iemand met inzicht is bezonnen.

28

17:28

Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs,

zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig.