Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
8

Verdrijving van de demon

81Toen ze klaar waren met de maaltijd en het tijd was om naar bed te gaan, brachten Raguel en Edna de jongeman naar de kamer. 2

8:2
Tob. 6:17
Tobias, die Rafaëls aanwijzingen goed onthouden had, nam de lever en het hart van de vis uit zijn reistas en legde ze op de brandende wierook. 3De demon deinsde terug voor de stank en vluchtte weg, tot diep in Egypte. Rafaël achtervolgde hem tot daar, overmeesterde hem en bond hem onmiddellijk vast.

4

8:4
Tob. 6:18
Nadat Edna en Raguel de kamer hadden verlaten en de deur hadden gesloten, stond Tobias op van het bed en zei tegen Sara: ‘Sara, laten we bidden en onze Heer vragen of hij zich over ons ontfermt en ons beschermt.’ 5
8:5
Ps. 148:1-14
Toev.Dan. 1:3
Ook zij stond op, en samen baden ze om ontferming en bescherming. Tobias sprak: ‘Geprezen bent u, God van onze voorouders, geprezen zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Laat de hemel en heel uw schepping u voor eeuwig en altijd prijzen. 6
8:6
Gen. 2:7,18
U hebt Adam gemaakt en hem zijn vrouw Eva als helper en metgezel gegeven, en uit hen is heel de mensheid voortgekomen. U hebt gezegd: “Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.” 7Ik zeg u dat ik deze vrouw niet uit begeerte heb getrouwd, maar omdat ik trouw aan uw wet wil zijn. Toon ons uw barmhartigheid en laat ons samen oud worden.’ 8Hierop zeiden ze gezamenlijk: ‘Amen, amen.’ 9Toen sliepen ze met elkaar.

Intussen stond Raguel op en riep zijn slaven bij zich om een graf te delven, 10want hij dacht: Stel je voor dat deze ook is omgekomen. Als dat bekend wordt, worden we door iedereen bespot en uitgelachen. 11Toen het graf gedolven was, ging Raguel weer zijn huis in. 12Hij vroeg zijn vrouw een slavin te laten komen; die moest gaan kijken of Tobias nog leefde. ‘Als hij dood is moeten we hem meteen begraven,’ zei hij tegen Edna, ‘dan komt niemand het te weten.’ 13Ze ontstaken licht, openden de deur en stuurden de slavin naar binnen. Die zag dat Tobias en Sara sliepen. 14Ze kwam weer naar buiten met het bericht dat Tobias leefde en dat alles in orde was. 15Toen prezen Raguel en Edna de God van de hemel. Raguel sprak: ‘Geprezen bent u, God, met ieder zuiver loflied. Laat iedereen u voor eeuwig en altijd prijzen. 16Geprezen bent u om de vreugde die u mij geschonken hebt. Wat ik vreesde is niet gebeurd; u hebt ons uw grote barmhartigheid betoond. 17

8:17
Tob. 3:15
6:15
Geprezen bent u omdat u zich hebt ontfermd over deze twee kinderen, die geen broers of zusters hebben. Heer, blijf u over hen ontfermen en bescherm hen, schenk hun tot aan hun dood vreugde en barmhartigheid.’ 18Na deze woorden gaf Raguel zijn slaven opdracht het graf dicht te gooien, nog vóór het licht werd.

19Raguel vroeg zijn vrouw een groot aantal broden te bakken. Zelf ging hij naar zijn kudde en zocht twee runderen en vier rammen uit. Hij gaf opdracht die te slachten en voor het bruiloftsfeest te bereiden. 20Hij riep Tobias bij zich en zei: ‘Deze bruiloft zal veertien dagen duren. Ik sta erop dat je al die tijd blijft. Eet en drink met ons, dan maak je mijn dochter, die zo veel geleden heeft, gelukkig. 21Bij je vertrek geef ik je alvast de helft van mijn bezit mee. Zorg ervoor dat je gezond bij je vader terugkomt. De andere helft krijgen jullie wanneer mijn vrouw en ik gestorven zijn. Je hoeft je dus nergens zorgen over te maken. Ik ben je vader, Edna is je moeder en jij en Sara liggen ons na aan het hart. Dat zal altijd zo blijven, dus maak je nergens zorgen over.’