Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
51

511Ik wil u loven, Heer, mijn koning,

ik wil u prijzen als mijn God en redder,

ik loof uw naam.

2

51:2
Ex. 15:2
Ps. 120:2
U bent mijn helper en beschermer,

u hebt mij van de ondergang gered,

van de strik van lastertongen,

van lippen die liegen.

Tegen mijn vijanden hebt u mij beschermd,

3

51:3
Ex. 34:6
Ps. 35:4
103:8
in uw overvloedige barmhartigheid,

door uw grote naam hebt u mij verlost

uit de strik van wie mij willen verslinden,

uit de hand van wie op mijn leven jagen,

uit alle verdrukking die ik onderging,

4uit een verstikkend vuur,

een felle brand, die ik niet had aangestoken,

5uit de diepte van het dodenrijk,

van onreine tongen, van leugens,

6van de pijl van kwade tongen.

Ik naderde de dood;

het dodenrijk, zo diep, was vlak onder mij.

7Ik werd van alle kanten omsingeld, niemand die hielp;

ik zocht naar hulp, niemand die hem bood.

8

51:8
Ps. 25:6
Toen dacht ik, Heer, aan uw barmhartigheid,

aan uw weldaden, door u bewezen vanaf het begin.

U helpt wie standvastig op u hopen,

u redt hen uit de hand van de kwaadaardigen.

9Ik zond uit de aarde mijn smeekbede omhoog,

ik smeekte om verlossing van de dood.

10Ik verhief mijn stem tot de Heer:

‘U bent mijn vader,51:10 Ik verhief mijn stem tot de Heer:/ ‘U bent mijn vader – Volgens het Hebreeuws. Brontekst: ‘Ik riep de Heer aan, de vader van mijn Heer’.

verlaat mij niet op de dag van mijn nood,

nu niemand mij tegen hoogmoedigen51:10 hoogmoedigen – Volgens sommige handschriften. Brontekst: ‘hoogmoed’. helpt.

11Ik zal uw naam altijd prijzen

en een danklied voor u zingen.’

Mijn bede werd verhoord,

12u hebt mij voor de ondergang behoed,

uit de benauwenis gered.

Daarom zal ik u danken en prijzen,

de naam van de Heer zal ik loven.

Volg het spoor van de wijsheid

13

51:13
Sir. 6:18
15:2-3
34:9-12
Toen ik nog jong was, voordat ik ging reizen,

zocht ik in mijn gebeden openlijk naar wijsheid.

14

51:14
Wijsh. 8:2
Staande voor de tempel bad ik om haar,

tot het einde toe zal ik haar zoeken.

15

51:15
Ps. 25:5
26:3
Wanneer zij gedijde als een rijpende druif,

verheugde ik me over haar.

Ik ging op de rechte weg,

vanaf mijn jeugd heb ik haar spoor gevolgd.

16Ik hoefde maar te luisteren om van haar te leren,

ik heb veel onderricht gekregen.

17Ze heeft me vooruitgebracht;

wie mij wijsheid geeft zal ik eren.

18Ik legde mij erop toe haar te volgen,

ik zocht het goede en werd niet teleurgesteld.

19Ik heb om haar gevochten

en de wet nauwlettend nageleefd.

Ik hief mijn handen op naar de hoge hemel

en merkte dat ik weinig van haar wist.

20Ik richtte me op haar

en door mij te reinigen heb ik haar gevonden.

Vanaf het begin gaf ze me inzicht;

daardoor werd ik niet verlaten.

21Ik was innerlijk vol onrust, ik wilde haar zoeken;

daardoor heb ik een kostbaar bezit verworven.

22De Heer gaf mij als loon een stem;

daarmee zal ik hem prijzen.

23

51:23-26
Mat. 11:28-30
Kom naar mij toe, onwetenden,

en vestig je in mijn leerhuis.

24

51:24
Amos 8:11
Waarom lijden jullie nog gebrek

en is jullie geest zo dorstig?

25

51:25
Spr. 4:5,7
Ik roep jullie op:

Verwerf wijsheid, kosteloos.

26

51:26
Deut. 30:11-14
Leg haar juk op je nek,

laat je geest onderrichten.

De wijsheid is vlakbij.

27Zie met eigen ogen dat ik mij maar weinig hoefde in te spannen

en voor mijzelf veel rust gevonden heb.

28

51:28
Spr. 16:16
Neem deel aan het onderricht,

dan zul je schatten aan zilver ontvangen,

je zult veel goud verwerven.

29Verheug je over Gods barmhartigheid,

schaam je niet om hem te loven.

30Doe je werk voordat de vastgestelde tijd komt,

en hij zal je op dat moment belonen.