Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
86

861Een gebed van David.

Hoor mij, HEER, en antwoord mij,

ik ben verzwakt en arm.

2Behoed mij, want ik ben u toegewijd,

red uw dienaar die op u vertrouwt,

u bent mijn God.

3Wees mij genadig, Heer,

heel de dag roep ik tot u,

4

86:4
Ps. 25:1
143:8
verblijd het hart van uw dienaar,

naar u verlang ik, Heer.

5U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.

6

86:6
Ps. 5:2-3
Hoor mijn gebed, HEER,

luister naar mijn smeken.

7In dit uur van mijn nood roep ik u aan,

want u geeft mij antwoord.

8

86:8
Ex. 15:11
35:10
Ps. 89:7
Jer. 10:6
Geen god is u gelijk, Heer,

uw daden zijn zonder weerga.

9

86:9
Ps. 22:28
Op. 15:4
Alle volken, door u gemaakt, komen

en buigen zich, Heer, voor u

en prijzen uw naam.

10U bent groot, u doet wonderen,

u alleen bent God.

11

86:11
Ps. 26:3
27:11
Wijs mij uw weg, HEER,

laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,

vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

12U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart,

uw naam voor eeuwig prijzen.

13Want u toont mij uw grote trouw,

u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.

14

86:14
Ps. 54:5
God, een opstandige bende komt op mij af,

met geweld bedreigen zij mijn leven,

zij houden u niet voor ogen.

15

86:15
Ex. 34:6
Ps. 103:8
145:8
U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,

geduldig, trouw en waarachtig.

16

86:16
Ps. 25:16
116:16
Keer u tot mij en wees mij genadig,

schenk kracht aan uw dienaar,

red het kind van uw dienares.

17Geef mij een teken van uw goedheid,

dan zullen mijn haters verbleken en zien

dat u, HEER, mij bijstaat en troost.

87

871-2

87:1-2
Ps. 78:68
Jes. 2:2-3
Zach. 2:14
Van de Korachieten, een psalm, een lied.

Boven alle steden van Jakob

heeft de HEER de poorten van Sion lief,

zijn vesting op de heilige bergen.

3Van u wordt met lof gesproken,

stad van God. sela

4‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.

Filistea, Tyrus en Nubië

zijn alle hier geboren.’

5

87:5
Ps. 48:9
Met recht kan men van Sion zeggen:

‘Welk volk ook, het is hier geboren,

de Allerhoogste houdt Sion in stand.’

6

87:6
Jes. 4:3
Bij de namen van de volken schrijft de HEER:

‘Dit volk is hier geboren.’ sela

7En dansend zingen zij:

‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’

88

881Een lied, een psalm van de Korachieten. Voor de koorleider. Op de wijs van De rietpijp. Een beurtzang, een kunstig lied van de Ezrachiet Heman.

2HEER, God, mijn redder,

overdag schreeuw ik het uit,

’s nachts zit ik stil voor u neer.

3Laat mijn gebed u bereiken,

luister naar mijn klagen,

4

88:4
Job 17:1
ik word door rampen bezocht,

mijn leven nadert het dodenrijk.

5

88:5
Ps. 143:7
Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf,

ik ben als een man aan het eind van zijn krachten,

6een naamloze dode, ik ben

als een gesneuvelde in een massagraf,

aan wie u niet langer denkt,

losgerukt uit uw hand.

7U hebt mij onder in de kuil gelegd,

in het duister van de diepte,

8

88:8
Ps. 42:8
uw toorn drukt zwaar op mij,

uw golven slaan over mij heen. sela

9

88:9
Ps. 38:12
Klaagl. 3:7
Bekenden hebt u van mij vervreemd,

afgrijzen roep ik bij hen op,

ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer.

10Mijn ogen zijn dof van ellende,

ik roep u aan, HEER, elke dag,

en strek mijn handen naar u uit.

11

88:11
Jes. 38:18
Doet u aan doden wonderen,

staan schimmen op om u te loven? sela

12Komt uw liefde in het graf ter sprake

of uw trouw in de afgrond?

13Weet men in de duisternis van uw wonderen

of van uw weldaden in het land der vergetelheid?

14Daarom roep ik u om hulp, HEER,

elke morgen nader ik u met mijn gebed.

15Waarom, HEER, verstoot u mij

en verbergt u voor mij uw gelaat?

16Ik ben verzwakt, van jongs af in doodsgevaar,

verbijsterd moet ik uw woede verduren.

17De gloed van uw toorn overweldigt mij,

uw verschrikkingen maken mij sprakeloos,

18als water omringen ze mij, dag aan dag,

van alle kanten sluiten ze mij in.

19Mijn beste vrienden hebt u van mij vervreemd,

mijn enige metgezel is de duisternis.