Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
82

821

82:1
1 Kon. 22:19-22
Job 1:6-12
Ps. 89:8
Een psalm van Asaf.

God staat op in de hemelse raad,

hij spreekt recht in de kring van de goden:

2‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig

en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela

3

82:3
Ex. 23:6
Ps. 58:2
Doe recht aan weerlozen en wezen,

kom op voor verdrukten en zwakken,

4bevrijd wie weerloos zijn en arm,

red hen uit de greep van wie kwaad wil.

5U toont geen inzicht, geen begrip,

en doolt in duisternis rond,

de aarde wankelt op haar grondvesten.

6

82:6
Joh. 10:34
Ooit heb ik gezegd: “U bent goden,

zonen van de Allerhoogste, allemaal.”

7Toch zult u sterven als mensen,

ten val komen als aardse vorsten.’

8Verhef u, God, spreek recht op aarde,

alle volken behoren u toe.