Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
61

611Voor de koorleider. Bij snarenspel.61:1 Bij snarenspel – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Op de wijs van Neginat’. Van David.

2Hoor, o God, mijn smeken,

sla acht op mijn gebed,

3

61:3
Ps. 27:4-5
van het einde der aarde roep ik u aan,

want mijn hart bezwijkt.

Breng mij op de rots hoog boven mij,

4

61:4
Ps. 46:2
Spr. 18:10
u bent altijd mijn schuilplaats geweest,

een toren te sterk voor de vijand.

5Laat mij altijd wonen in uw tent,

veilig verscholen onder uw vleugels, sela

6u hoort mijn geloften, God,

u beloont wie uw naam vereren.

7

61:7-8
Ps. 72:5
61:7
Ps. 21:5
Voeg dagen toe aan de dagen van de koning,

dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht.

8

61:8
Ps. 40:12
89:5,30
Wil zijn troon altijd beschermen, God,

laten trouw en waarheid over hem waken.

9Dan zal ik uw naam voor altijd bezingen,

en mijn geloften volbrengen, dag na dag.

62

621Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David.

2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,

van hem komt mijn redding.

3Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

4Hoe lang nog vallen jullie aan op één man

en bedreigen jullie hem met de dood?

Hij is als een muur die omvalt,

als een wal die op instorten staat.

5

62:5
Ps. 4:3
28:3
55:22
Zij willen hem van zijn hoogte storten,

de leugen is hun lust en hun leven,

een zegenwens ligt op hun lippen,

maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela

6

62:6
Ps. 42:6
43:5
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,

van hem blijf ik alles verwachten.

7Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, ik zal niet wankelen.

8

62:8
Jes. 26:4
45:17
Jer. 3:23
Bij God is mijn redding en eer,

mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.

9Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,

open voor hem uw hart,

God is onze schuilplaats. sela

10

62:10
Ps. 39:6-7
Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,

niets dan een leugen de mensenkinderen,

in de weegschaal gaan zij omhoog,

samen zijn zij lichter dan lucht.

11

62:11
Jes. 30:12
Vertrouw niet op geweld,

op iets vluchtigs als geroofd bezit,

ook al groeien geld en goed,

houd je hart ervan vrij.

12

62:12
Job 40:5
Eenmaal heeft God gesproken,

tweemaal heb ik het gehoord:

‘De macht is aan God.’

13

62:13
Job 34:11
Ps. 28:4
Spr. 24:12
Jer. 17:10
Mat. 16:27
Rom. 2:6
Op. 2:23
22:12
Bij u, Heer, is ontferming,

u beloont ieder mens

naar zijn daden.

63

631Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.

2

63:2
Ps. 36:8-10
42:2
143:6
God, u bent mijn God, u zoek ik,

naar u smacht mijn ziel,

naar u hunkert mijn lichaam

in een dor en dorstig land, zonder water.

3In het heiligdom heb ik u gezien,

uw macht en majesteit aanschouwd.

4Uw liefde is meer dan het leven,

mijn lippen zingen uw lof.

5U wil ik prijzen, mijn leven lang,

roepend uw naam, de handen geheven.

6Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,

jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

7Liggend op mijn bed denk ik aan u,

wakend in de nacht prevel ik uw naam.

8U bent altijd mijn hulp geweest,

ik juichte in de schaduw van uw vleugels.

9Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,

uw rechterhand houdt mij vast.

10Laat verzinken in de diepten der aarde

wie mij naar het leven staan,

11laat ten prooi vallen aan de jakhalzen

wie mij uitleveren aan het zwaard.

12

63:12
Ps. 21:2
64:11
Maar de koning zal zich verheugen in God,

wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –

leugenaars wordt de mond gesnoerd.