Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
56

561

56:1
1 Sam. 21:11
Voor de koorleider. Op de wijs van Een roerloze duif in de verte. Van David, een stil gebed, toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen.

2Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij,

de hele dag bestoken en bestrijden ze mij.

3Mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de dag,

en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting.

4In mijn bangste uur vertrouw ik op u.

5Op God, wiens woord ik prijs,

op God vertrouw ik, angst ken ik niet,

wat kan een sterveling mij aandoen?

6Hun woorden krenken mij de hele dag,

tegen mij zijn hun boze plannen gericht.

7Ze wachten hun kans af

en bespieden mijn gangen,

loerend op mijn leven.

8Gaan zij hun straf ontlopen?

Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer!

9

56:9-10
2 Kon. 20:5
Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,

vang mijn tranen op in uw kruik.

Staat het niet alles in uw boek?

10In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden,

want dit weet ik: God staat mij terzijde.

11Op God, wiens woord ik prijs,

op de HEER, wiens woord ik prijs,

12

56:12
Ps. 118:6
Hebr. 13:6
op God vertrouw ik, angst ken ik niet,

wat kan een mens mij aandoen?

13Aan u, God, heb ik geloften gedaan,

met dankoffers wil ik u betalen,

14

56:14
Job 33:30
u hebt mijn leven aan de dood ontrukt,

mijn voet voor struikelen behoed.

Nu kan ik wandelen onder Gods hoede

in het licht van het leven.

57

571

57:1
1 Sam. 24:4
Ps. 142:1
Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk.

2Wees mij genadig, God, wees mij genadig,

want bij u is mijn leven geborgen.

In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen,

tot het doodsgevaar is geweken.

3Ik roep tot God, de Allerhoogste,

tot God, die mij beschermt.

4Uit de hemel zal hij hulp sturen,

wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd. sela

Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.

5

57:5
Ps. 17:12
52:4
55:22
59:8
64:4
Tussen leeuwen moet ik liggen,

tussen dieren die mensen verslinden,

hun tanden zijn speren en pijlen,

hun tong is een geslepen zwaard.

6

57:6
Num. 14:21
Ps. 72:19
Verhef u boven de hemelen, God,

laat uw glorie heel de aarde vervullen.

7

57:7
Ps. 7:16
Ze hadden een net op mijn weg gespannen,

mijn voeten raakten erin verstrikt,

ze hadden voor mij een kuil gegraven,

maar vielen er zelf in. sela

8

57:8-12
Ps. 108:2-6
Mijn hart is gerust, o God,

mijn hart is gerust,

ik wil voor u zingen en spelen.

9Ontwaak, mijn ziel, ontwaak

met harp en lier,

ik wil het morgenrood wekken.

10

57:10
Ps. 9:12
18:50
U, Heer, zal ik loven onder de volken,

over u zingen voor alle naties.

11

57:11
Ps. 36:6
Hemelhoog is uw liefde,

tot aan de wolken reikt uw trouw.

12Verhef u boven de hemelen, God,

laat uw glorie heel de aarde vervullen.

58

581

58:1-3
Ps. 82:1-2
Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een stil gebed.

2Machtigen,58:2 Machtigen – Voorgestelde lezing. MT: ‘stilte’, of: ‘stilzwijgen’. spreekt u werkelijk recht,

beoordeelt u de mensen eerlijk?

3In uw hart bedrijft u al onrecht, en overal op aarde

geeft u vrij spel aan het geweld van uw handen.

4Van de moederschoot af zijn ze van God vervreemd,

van hun geboorte af dwalen die leugenaars.

5

58:5
Deut. 32:33
Ps. 140:4
Giftig zijn ze als een bijtende adder,

doof als een slang die zijn oren sluit,

6die niet luistert naar de stem van zijn bezweerders,

hoe bedreven zij hun spreuken ook zeggen.

7

58:7
Ps. 3:8
35:17
57:5
God, sla hun de tanden uit de mond,

verbrijzel de kaken van die leeuwen, HEER

8

58:8
Job 11:16
dat ze verdwijnen als water dat wegvloeit,

als pijlen die op de boog al breken,

9

58:9
Job 3:16
als een slak die kruipend oplost in slijm,

als een misgeboorte die nooit de zon ziet,

10

58:10
Job 21:18
27:21
Hos. 13:3
Nah. 1:10
als een doorntak die in storm verwaait,

nog voor hij de pot kan verhitten.

11Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet,

in het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten.

12Dan zegt men: ‘De rechtvaardige wordt beloond,

er is een God die recht doet op aarde.’