Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
55

551

55:1-24
Jer. 9:1-8
Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een kunstig lied van David.

2Luister, God, naar mijn gebed,

verberg u niet als ik om hulp smeek,

3sla acht op mij en geef mij antwoord.

Klagend loop ik rond, radeloos

4door het schreeuwen van de vijand

en het tieren van de goddelozen,

want zij storten onheil over mij uit

en bestoken mij met hun woede.

5Mijn hart krimpt in mijn binnenste,

doodsangst heeft mij bevangen,

6vrees en beven grijpen mij aan,

ik huiver over heel mijn lichaam.

7

55:7
Ps. 11:1
Had ik maar vleugels als een duif,

ik zou opvliegen en neerstrijken,

8ver, ver weg zou ik vluchten,

overnachten in de woestijn, sela

9haastig beschutting zoeken

tegen de vlagen van de stormwind.

10Splijt hun tong, Heer, verwar hun spraak,

want in de stad zie ik geweld en strijd,

11dag en nacht gaan die rond op haar muren.

In het hart van de stad heerst onheil en leed,

12in het hart van de stad heerst rampspoed,

het plein is in de greep van terreur en bedrog.

13Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen,

zou hij mij haten en zich tegen mij keren,

ik zou me voor hem verschuilen.

14

55:14
Ps. 41:10
Jer. 9:3
Maar jij, die dacht en deed als ik,

mijn hartsvriend, mijn vertrouwde!

15Wat genoten wij als wij samen waren

bij het feestgedrang in Gods huis.

16Laat de dood hen onverhoeds treffen,

laat hen levend neerdalen in het dodenrijk,

want bij hen huist het kwaad,

het heerst in hun hart.

17En ik? Ik roep tot God,

de HEER zal mij redden.

18In de avond, in de morgen, in de middag

klaag ik en zucht ik,

en hij hoort mijn stem.

19Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen,

mijn vijanden zal hij afweren,

al zijn ze met velen tegen mij.

20

55:20
Ps. 29:10
93:2
God hoort mij en vernedert hen.

Hij troont van voor onze dagen, sela

in hem is geen verandering,

maar zij hebben voor hem geen ontzag.

21Zo iemand verraadt zijn vrienden

en verbreekt de broederband.

22

55:22
Ps. 28:3
52:4
57:5
59:8
Zijn mond is glad als boter,

maar vijandig is zijn hart,

zijn woorden, zachter dan olie,

zijn een getrokken dolk.

23

55:23
Ps. 37:5
1 Petr. 5:7
Leg uw last op de HEER

en hij zal u steunen,

nooit zal hij dulden

dat een rechtvaardige ten val komt.

24Maar hen, God, doet u neerdalen

in de kuil der ontbinding.

Die mannen van bloed en bedrog –

zij zullen hun leven niet half voltooien,

maar ik, ik vestig mijn hoop op u.

56

561

56:1
1 Sam. 21:11
Voor de koorleider. Op de wijs van Een roerloze duif in de verte. Van David, een stil gebed, toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen.

2Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij,

de hele dag bestoken en bestrijden ze mij.

3Mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de dag,

en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting.

4In mijn bangste uur vertrouw ik op u.

5Op God, wiens woord ik prijs,

op God vertrouw ik, angst ken ik niet,

wat kan een sterveling mij aandoen?

6Hun woorden krenken mij de hele dag,

tegen mij zijn hun boze plannen gericht.

7Ze wachten hun kans af

en bespieden mijn gangen,

loerend op mijn leven.

8Gaan zij hun straf ontlopen?

Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer!

9

56:9-10
2 Kon. 20:5
Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,

vang mijn tranen op in uw kruik.

Staat het niet alles in uw boek?

10In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden,

want dit weet ik: God staat mij terzijde.

11Op God, wiens woord ik prijs,

op de HEER, wiens woord ik prijs,

12

56:12
Ps. 118:6
Hebr. 13:6
op God vertrouw ik, angst ken ik niet,

wat kan een mens mij aandoen?

13Aan u, God, heb ik geloften gedaan,

met dankoffers wil ik u betalen,

14

56:14
Job 33:30
u hebt mijn leven aan de dood ontrukt,

mijn voet voor struikelen behoed.

Nu kan ik wandelen onder Gods hoede

in het licht van het leven.

57

571

57:1
1 Sam. 24:4
Ps. 142:1
Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk.

2Wees mij genadig, God, wees mij genadig,

want bij u is mijn leven geborgen.

In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen,

tot het doodsgevaar is geweken.

3Ik roep tot God, de Allerhoogste,

tot God, die mij beschermt.

4Uit de hemel zal hij hulp sturen,

wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd. sela

Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.

5

57:5
Ps. 17:12
52:4
55:22
59:8
64:4
Tussen leeuwen moet ik liggen,

tussen dieren die mensen verslinden,

hun tanden zijn speren en pijlen,

hun tong is een geslepen zwaard.

6

57:6
Num. 14:21
Ps. 72:19
Verhef u boven de hemelen, God,

laat uw glorie heel de aarde vervullen.

7

57:7
Ps. 7:16
Ze hadden een net op mijn weg gespannen,

mijn voeten raakten erin verstrikt,

ze hadden voor mij een kuil gegraven,

maar vielen er zelf in. sela

8

57:8-12
Ps. 108:2-6
Mijn hart is gerust, o God,

mijn hart is gerust,

ik wil voor u zingen en spelen.

9Ontwaak, mijn ziel, ontwaak

met harp en lier,

ik wil het morgenrood wekken.

10

57:10
Ps. 9:12
18:50
U, Heer, zal ik loven onder de volken,

over u zingen voor alle naties.

11

57:11
Ps. 36:6
Hemelhoog is uw liefde,

tot aan de wolken reikt uw trouw.

12Verhef u boven de hemelen, God,

laat uw glorie heel de aarde vervullen.