Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
2

21

2:1-2
Hand. 4:25-26
Waartoe leidt het woeden van de volken,

het rumoer van de naties? Tot niets.

2

2:2
Ps. 83:6
De koningen van de aarde komen in verzet,

de wereldmachten spannen samen

tegen de HEER en zijn gezalfde:

3‘Wij moeten hun juk afwerpen,

ons van hun boeien bevrijden.’

4

2:4
Ps. 59:9
Jes. 40:22-24
Die in de hemel troont lacht,

de Heer spot met hen.

5

2:5
Ps. 110:5
Dan spreekt hij tot hen in woede,

en zijn toorn verbijstert hen:

6‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,

op de Sion, mijn heilige berg.’

7

2:7
Hand. 13:33
Hebr. 1:5
5:5
Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.

Hij sprak tot mij:

‘Jij bent mijn zoon,

ik heb je vandaag verwekt.

8Vraag het mij

en ik geef je de volken in bezit,

de einden der aarde in eigendom.

9

2:9
Ps. 110:5-6
Op. 2:27
12:5
19:15
Jij kunt ze breken met een ijzeren staf,

ze stukslaan als een aarden pot.’

10

2:10
Wijsh. 6:1
Daarom, koningen, wees verstandig,

wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.

11Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,

breng hem bevend uw hulde.

12

2:12
Ps. 34:9
Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,

anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,

want bij het geringste ontsteekt hij in toorn.

Gelukkig wie schuilen bij hem.

3

31

3:1
2 Sam. 15:13-17:14
Een psalm van David, op de vlucht voor zijn zoon Absalom.

2HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers,

velen vallen mij aan,

3velen zeggen van mij:

‘God zal hem niet redden.’ sela3:3 sela – De betekenis van deze Hebreeuwse term, die vele malen in het boek Psalmen voorkomt, is onzeker. Vermoedelijk gaat het om een liturgische of muzikale aanwijzing die te maken had met het zingen van de psalmen.

4

3:4
Deut. 33:29
Ps. 7:11
18:3
U, HEER, bent een schild om mij heen,

u bent mijn eer, u houdt mij staande.

5Roep ik tot de HEER om hulp,

hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. sela

6

3:6
Ps. 4:9
Spr. 3:24
Ik ga liggen, val in slaap

en word wakker – de HEER beschermt mij.

7Ik vrees de tienduizenden niet

die mij aan alle kanten omringen.

8

3:8
Ps. 58:7
Sta op, HEER, en red mij, God,

sla mijn vijanden in het gezicht,

breek de tanden van de wettelozen.

9

3:9
Jona 2:10
Bij u, HEER, is redding,

uw zegen rust op uw volk. sela

4

41Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.

2Antwoord mij als ik roep,

God die mij recht doet.

Geef mij ruimte als ik belaagd word,

wees genadig, hoor mijn gebed.

3Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,

is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela

4De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,

de HEER luistert als ik tot hem roep.

5Beef voor hem en zondig niet,

bezin u in de nacht en zwijg. sela

6

4:6
Ps. 51:21
Breng de juiste offers,

heb vertrouwen in de HEER.

7

4:7
Num. 6:25
Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ –

HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

8In u vindt mijn hart meer vreugde

dan zij in hun koren en wijn.

9

4:9
Ps. 3:6
In vrede leg ik mij neer

en meteen slaap ik in,

want u, HEER, laat mij wonen

in een vertrouwd en veilig huis.