Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
146

1461Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.

2

146:2
Ps. 104:33
De HEER wil ik loven, zolang ik leef,

mijn God bezingen zolang ik besta.

3Vertrouw niet op mensen met macht,

op een sterveling bij wie geen redding is.

4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,

op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,

wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,

6

146:6
Ex. 20:11
Neh. 9:6
Ps. 121:2
124:8
die hemel en aarde heeft gemaakt,

de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,

7

146:7
Ps. 68:7
103:6
Jes. 49:9
61:1
recht doet aan de verdrukten,

brood geeft aan de hongerigen.

De HEER bevrijdt de gevangenen,

8

146:8
Ps. 11:7
145:14
de HEER opent de ogen van blinden,

de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

9

146:9
Ex. 22:20-21
Ps. 68:6
de HEER beschermt de vreemdelingen,

wezen en weduwen steunt hij,

maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

10

146:10
Ex. 15:18
Ps. 145:13
De HEER is koning tot in eeuwigheid,

je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!

147

1471

147:1
Ps. 92:2
Halleluja!

Hoe goed is het te zingen voor onze God,

hoe heerlijk hem onze lof te brengen.

2

147:2
Jes. 11:12
56:8
Jer. 31:10
De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER,

hij brengt de ballingen van Israël bijeen.

3

147:3
Job 5:18
Jer. 33:6
Hij geneest wie gebroken zijn

en verzorgt hun diepe wonden.

4

147:4
Jes. 40:26
Hij bepaalt het getal van de sterren,

hij roept ze alle bij hun naam.

5

147:5
Jes. 40:28
Groot is onze Heer en oppermachtig,

zijn inzicht is niet te meten.

6

147:6
1 Sam. 2:7-8
De HEER richt de vernederden op

en drukt de goddelozen neer.

7Hef voor de HEER een hymne aan,

zing voor onze God een lied bij de lier,

8

147:8
Job 5:9-10
Jer. 14:22
Joël 2:23
voor hem die de hemel met wolken bedekt,

die de aarde met regen doordrenkt,

die het gras op de bergen laat groeien,

9

147:9
Job 38:41
Mat. 6:26
die voedsel geeft aan de dieren,

aan de roepende jongen van de raaf.

10

147:10
Ps. 20:8-9
33:16-18
Niet de kracht van paarden verheugt hem,

niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde,

11vreugde vindt de HEER in wie hem eren

en in wie hopen op zijn liefde en trouw.

12Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER,

loof, Sion, loof je God.

13

147:13
Jes. 65:18
Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,

het volk binnen je muren gezegend.

14

147:14
Lev. 26:6
Ps. 81:17
Hij geeft je vrede en veilige grenzen,

met vette tarwe stilt hij je honger.

15

147:15-16
Jes. 55:10-11
Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,

vlug als een renbode gaat zijn woord.

16Hij laat het sneeuwen als wol,

rijp strooit hij uit als stof,

17

147:17
Job 37:10
38:22
hagel werpt hij in brokken neer,

wie is tegen zijn koude bestand?

18Hij zendt zijn woord en alles smelt,

hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.

19

147:19
Deut. 33:3-4
Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,

zijn wetten en voorschriften aan Israël.

20

147:20
Deut. 4:7-8
Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden,

met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

Halleluja!

148

1481Halleluja!

Loof de HEER, bewoners van de hemel,

loof hem daar in de hoogten,

2

148:2
Ps. 103:20-21
loof hem, al zijn herauten,

loof hem, heel zijn engelenmacht.

3Loof hem, zon en maan,

loof hem, heldere sterren,

4

148:4
Gen. 1:7
loof hem, hoogste hemelen,

water boven de hoge hemel.

5Laten zij loven de naam van de HEER:

op zijn bevel zijn zij geschapen,

6hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,

hij stelde een wet die nooit zal vergaan.

7Loof de HEER, bewoners van de aarde,

zeemonsters en oceanen,

8vuur en hagel, sneeuw en rook,

stormwind die doet wat hij zegt.

9

148:9
Jes. 44:23
Alle bergen en heuveltoppen,

hout dat vrucht draagt, alle ceders,

10

148:10
Jes. 43:20
dieren van het veld en dieren in de wei,

alles wat kruipt en op vleugels gaat.

11Koningen van de aarde en alle naties,

vorsten en alle leiders van de aarde,

12

148:12
Jer. 31:13
jonge mannen en jonge vrouwen,

oud en jong tezamen.

13

148:13
Ps. 113:4
Laten zij loven de naam van de HEER,

alleen zijn naam is hoogverheven,

zijn luister gaat aarde en hemel te boven.

14Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,

de roem van al wie hem trouw zijn,

het volk van Israël, dat hem nabij is.

Halleluja!