Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
143

1431Een psalm van David.

HEER, hoor mijn gebed,

luister naar mijn smeken,

antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.

2

143:2
Job 9:2
14:3-4
Pred. 7:20
Rom. 3:20
Daag uw dienaar niet voor het gerecht,

voor u is geen sterveling onschuldig.

3

143:3
Klaagl. 3:6
De vijand heeft mij vervolgd,

mijn leven vertrapt in het stof,

ik moet wonen in duisternis

als de doden van eeuwen her,

4

143:4
Ps. 142:4
ik ben ten einde raad,

geschokt tot diep in mijn hart.

5

143:5
Ps. 77:12-13
Ik denk terug aan vroeger dagen,

mijmer over uw daden

en beschouw het werk van uw handen,

6

143:6
Ps. 63:2
ik strek mijn handen naar u uit,

dorstig als droge aarde. sela

7

143:7
Ps. 10:1
69:18
88:5
102:3
128:1
HEER, geef mij antwoord, haast u,

mijn kracht is uitgeput.

Houd u niet voor mij verborgen,

ik word als wie afgedaald is in het graf.

8

143:8
Ps. 25:1-2
86:4
Laat mij in de morgen uw liefde horen,

in u stel ik mijn vertrouwen,

wijs mij de weg die ik gaan moet,

mijn ziel verlangt naar u.

9Verlos mij van mijn vijanden, HEER,

bij u zoek ik bescherming.

10

143:10
Ps. 25:4-5
Leer mij uw wil te volbrengen,

u bent mijn God,

laat uw goede geest mij leiden

over geëffende grond.

11Houd mij in leven, HEER, tot eer van uw naam,

leid mij uit de verdrukking, door uw gerechtigheid,

12

143:12
Ps. 54:7
116:16
toon uw trouw, versla mijn vijanden,

vernietig al mijn belagers –

ik ben uw dienaar.