Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
136

1361

136:1
1 Kron. 16:34
Ezra 3:11
Ps. 100:5
106:1
107:1
118:1
Jer. 33:11
Loof de HEER, want hij is goed

– eeuwig duurt zijn trouw –

2loof de allerhoogste God

– eeuwig duurt zijn trouw –

3loof de oppermachtige Heer

– eeuwig duurt zijn trouw –

4

136:4
Ex. 15:11
Ps. 72:18
die wonderen doet, hij alleen

– eeuwig duurt zijn trouw –

5

136:5
Gen. 1:8
Spr. 3:19
die de hemel maakte, met wijsheid

– eeuwig duurt zijn trouw –

6

136:6
Gen. 1:10
Ps. 24:2
die de aarde uitspreidde, op het water

– eeuwig duurt zijn trouw –

7

136:7
Gen. 1:16
die de grote lichten maakte

– eeuwig duurt zijn trouw –

8de zon, om te heersen over de dag

– eeuwig duurt zijn trouw –

9maan en sterren, om te heersen over de nacht

– eeuwig duurt zijn trouw –

10

136:10
Ex. 12:29
Ps. 78:51
135:8
die Egypte trof, in hun eerstgeborenen

– eeuwig duurt zijn trouw –

11

136:11
Ex. 12:51
en Israël wegleidde, uit hun midden

– eeuwig duurt zijn trouw –

12

136:12
Deut. 4:34
met krachtige hand en geheven arm

– eeuwig duurt zijn trouw –

13

136:13-15
Ex. 14:21-29
die de Rietzee spleet, in tweeën

– eeuwig duurt zijn trouw –

14en Israël overbracht, daar midden doorheen

– eeuwig duurt zijn trouw –

15en de farao met zijn leger achterliet, in de Rietzee

– eeuwig duurt zijn trouw –

16die zijn volk leidde, in de woestijn

– eeuwig duurt zijn trouw –

17die geduchte koningen versloeg

– eeuwig duurt zijn trouw –

18en machtige koningen doodde

– eeuwig duurt zijn trouw –

19

136:19-20
Num. 21:21-35
136:19
Deut. 2:30
Sichon, koning der Amorieten

– eeuwig duurt zijn trouw –

20

136:20
Deut. 3:1
en Og, de koning van Basan

– eeuwig duurt zijn trouw –

21

136:21
Ps. 44:3
en hun land weggaf, als bezit

– eeuwig duurt zijn trouw –

22

136:22
Jes. 41:8
44:21
als bezit aan Israël, zijn dienaar

– eeuwig duurt zijn trouw –

23die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht

– eeuwig duurt zijn trouw –

24en ons ontrukte aan onze belagers

– eeuwig duurt zijn trouw –

25

136:25
Ps. 104:27
145:15
hij geeft brood aan alles wat leeft

– eeuwig duurt zijn trouw –

26

136:26
Dan. 2:19
loof de God van de hemel

– eeuwig duurt zijn trouw!