Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
116

1161De HEER heb ik lief, hij hoort

mijn stem, mijn smeken,

2hij luistert naar mij,

ik roep hem aan, mijn leven lang.

3

116:3
Ps. 18:5-7
Jona 2:3
Banden van de dood omknelden mij,

angsten van het dodenrijk grepen mij aan,

ik voelde angst en pijn.

4Toen riep ik de naam van de HEER:

HEER, red toch mijn leven!’

5

116:5
Ex. 34:6
De HEER is genadig en rechtvaardig,

onze God is een God van ontferming,

6de HEER beschermt de eenvoudigen,

machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

7

116:7
Ps. 13:6
Kom weer tot rust, mijn ziel,

de HEER is je te hulp gekomen.

8

116:8
Ps. 56:14
66:6
Jes. 25:8
Op. 21:4
Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,

mijn ogen gedroogd van tranen,

mijn voeten voor struikelen behoed.

9

116:9
Ps. 27:13
142:6
Ik mag wandelen in het land van de levenden

onder het oog van de HEER.

10

116:10
2 Kor. 4:13
Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:

‘Ik ben diep ongelukkig.’

11

116:11
Ps. 12:3
Al te snel dacht ik:

Geen mens die zijn woord houdt.

12Hoe kan ik de HEER vergoeden

wat hij voor mij heeft gedaan?

13Ik zal de beker van bevrijding heffen,

de naam aanroepen van de HEER

14en mijn geloften aan de HEER inlossen

in het bijzijn van heel zijn volk.

15

116:15
Jes. 43:4
Met pijn ziet de HEER

de dood van zijn getrouwen.

16

116:16
Ps. 86:16
Ach, HEER, ik ben uw dienaar,

uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares:

u hebt mijn boeien verbroken.

17U wil ik een dankoffer brengen.

Ik zal de naam aanroepen van de HEER

18

116:18
Jona 2:10
en mijn geloften aan de HEER inlossen

in het bijzijn van heel zijn volk,

19in de voorhoven van het huis van de HEER,

binnen uw muren, Jeruzalem.

Halleluja!

117

1171

117:1
Rom. 15:11
Loof de HEER, alle volken,

prijs hem, alle naties:

2zijn liefde voor ons is overstelpend,

eeuwig duurt de trouw van de HEER.

Halleluja!

118

1181

118:1
1 Kron. 16:34
Ezra 3:11
Ps. 136:1
Jer. 33:11
Loof de HEER, want hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.

2

118:2-4
Ps. 115:9-11
135:19-20
Laat Israël zeggen:

‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –

3het huis van Aäron zeggen:

‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –

4wie de HEER vreest, zeggen:

‘Eeuwig duurt zijn trouw.’

5

118:5
Ps. 4:2
In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’

En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.

6

118:6
Ps. 27:1
56:12
Hebr. 13:6
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,

wat kunnen mensen mij doen?

7

118:7
Ps. 54:6,9
Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde,

kijk ik op mijn haters neer.

8Beter te schuilen bij de HEER

dan te vertrouwen op mensen.

9Beter te schuilen bij de HEER

dan te vertrouwen op mannen met macht.

10Alle volken hadden mij ingesloten

– ik weerstond ze met de naam van de HEER –

11ze sloten mij van alle kanten in

– ik weerstond ze met de naam van de HEER –

12

118:12
Deut. 1:44
ze sloten mij in als een zwerm bijen

maar doofden snel als een vuur van dorens

– ik weerstond ze met de naam van de HEER.

13Jullie sloegen mij en ik viel,

maar de HEER heeft geholpen.

14

118:14
Ex. 15:2
Jes. 12:2
De HEER is mijn sterkte, mijn lied,

hij gaf mij de overwinning.

15Hoor, gejubel om de overwinning

in de tenten van de rechtvaardigen:

de rechterhand van de HEER doet machtige daden,

16de rechterhand van de HEER verheft mij,

de rechterhand van de HEER doet machtige daden.

17Ik zal niet sterven, maar leven

en de daden van de HEER verhalen:

18de HEER heeft mij gestraft,

maar mij niet prijsgegeven aan de dood.

19Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,

ik wil binnengaan om de HEER te loven.

20

118:20
Jes. 26:2
Dit is de poort die leidt naar de HEER,

hier gaan de rechtvaardigen binnen.

21Ik wil u loven omdat u antwoordde

en mij de overwinning gaf.

22

118:22-23
Mat. 21:42
Marc. 12:10-11
118:22
Jes. 28:16
Luc. 20:17
1 Petr. 2:7
De steen die de bouwers afkeurden

is een hoeksteen geworden.

23Dit is het werk van de HEER,

een wonder in onze ogen.

24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,

laten wij juichen en ons verheugen.

25HEER, geef ons de overwinning,

HEER, geef ons voorspoed.

26

118:26
Mat. 21:9
23:39
Marc. 11:9
Luc. 13:35
19:38
Joh. 12:13
Gezegend wie komt met de naam van de HEER.

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

27De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.

Vier feest en ga met groene twijgen118:27 Vier feest en ga met groene twijgen – Betekenis van het Hebreeuws onzeker. Ook mogelijk is de vertaling: ‘Bind de feestoffers met touwen’.

tot aan de horens van het altaar.

28U bent mijn God, u zal ik loven,

hoog zal ik u prijzen, mijn God.

29Loof de HEER, want hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.