Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
10

Spreuken van Salomo

101

10:1
1 Kon. 5:12
Spr. 15:20
17:25
19:13
Hier volgen spreuken van Salomo.

Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde,

een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.

2

10:2
Spr. 11:4
12:28
Sir. 5:8
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet,

rechtvaardigheid redt van de dood.

3

10:3
Ps. 34:10
Spr. 10:16
De HEER laat een rechtvaardige geen honger lijden,

hij geeft niet toe aan de begeerte van een goddeloze.

4

10:4
Spr. 15:19
19:15
Luie handen maken arm,

ijverige handen brengen rijkdom.

5Een zoon die in de zomer oogst, is verstandig,

slaapt hij in de oogsttijd, dan maakt hij zijn ouders te schande.

6

10:6
Spr. 11:18
Een rechtvaardige wordt rijk gezegend,

de woorden van een goddeloze verhullen geweld.

7

10:7
Ps. 112:6
Spr. 12:7
14:11
De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen,

de naam van goddelozen vergaat.

8Een wijze doet wat hem geboden wordt,

een bedrieger komt ten val.

9

10:9
Spr. 28:18
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg,

wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.

10

10:10
Spr. 6:13
Sir. 27:22
Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, veroorzaakt ellende,

zo’n bedrieger komt ook zelf ten val.

11De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven,

de woorden van een goddeloze verhullen geweld.

12

10:12
Spr. 17:9
1 Petr. 4:8
Haat brengt ruzie voort,

liefde dekt alle fouten toe.

13

10:13
Spr. 19:29
26:3
Een verstandig mens spreekt wijze woorden,

een dwaas verdient de stok.

14

10:14
Spr. 18:7
Een wijze loopt niet met zijn kennis te koop,

het gebazel van een dwaas leidt tot een ramp.

15

10:15
Spr. 18:11
Sir. 8:2
Het bezit van een rijkaard is zijn vesting,

de armoede van een arme een ruïne.

16Het loon van een rechtvaardige is een gelukkig leven,

goddeloosheid leidt alleen tot zonde.

17

10:17
Spr. 15:32
Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,

wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

18Wie heimelijk haat is een huichelaar,

wie openlijk lastert een dwaas.

19

10:19
Spr. 13:3
17:27
Pred. 5:1
Een veelprater begaat al snel een misstap,

wie zijn tong in toom houdt is verstandig.

20De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver,

de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.

21De woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen,

dwazen sterven door gebrek aan verstand.

22Alleen de zegen van de HEER maakt rijk,

zwoegen voegt daar niets aan toe.

23

10:23
Spr. 2:14
Zoals een dwaas vermaak schept in zijn slechte daden,

zo geniet een wijze van zijn inzicht.

24

10:24
Ps. 37:4
Wat een goddeloze vreest, overkomt hem,

een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt.

25

10:25
Spr. 12:3
Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen weggevaagd,

wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind.

26

10:26
Spr. 26:6
Als azijn voor de tanden, als rook voor de ogen,

zo is een luiaard voor zijn meester.

27Wie ontzag heeft voor de HEER leeft vele jaren langer,

het leven van een goddeloze wordt bekort.

28Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten,

een goddeloze hoeft op niets te hopen.

29

10:29
Job 8:13
Ps. 112:10
Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting,

wie onrecht doet, vernietigt hij.

30

10:30
Spr. 2:21-22
Wie rechtvaardig is, zal nooit wankelen,

de goddelozen worden van de aarde weggevaagd.

31

10:31
Ps. 37:30
Een rechtvaardige spreekt wijze woorden,

de tong van leugenaars wordt uitgerukt.

32

10:32
Pred. 10:12
Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord,

een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.