Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
1

11

1:1
Jes. 10:5-34
14:24-27
Sef. 2:13-15
Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

2De HEER is een wrekende God,

hij duldt niemand naast zich.

De HEER is een woedende wreker,

de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,

hij richt zijn toorn op zijn vijanden.

3De HEER is geduldig, maar zeer sterk,

hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,

wolken zijn het stof van zijn voeten.

4

1:4
Ps. 106:9
Jes. 35:2
50:2
Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,

de rivieren laat hij verdrogen.

Verwelkt zijn Basan en Karmel,

ook Libanons bloesem – verwelkt.

5

1:5
Jer. 4:24
Bergen beven voor hem,

heuvels wankelen,

de aarde rijst voor hem op,

de wereld met al haar bewoners.

6

1:6
Op. 6:17
Wie houdt zich staande in zijn toorn?

Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?

Zijn woede is als een laaiend vuur,

rotsen spatten voor hem uiteen.

7De HEER is goed,

een vesting in tijden van nood,

hij kent wie bij hem schuilen.

8Maar zijn vijanden jaagt hij het duister in,

met een vloedgolf verwoest hij hun stad.

9Wat denken ze tegen hem te ondernemen?

De HEER verijdelt hun plan,

Juda wordt geen tweede keer bedreigd.

10Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,

al zijn ze overmoedig door de drank,

ze worden als droge stoppels verbrand.

11Uit hen is iemand voortgekomen

vol kwade gedachten tegen de HEER,

vol heilloze plannen.

12Dit zegt de HEER:

Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,

toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!

Ik heb je gekweld, Juda,

maar ik zal je niet meer kwellen,

13

1:13
Jes. 9:3
want nu breek ik zijn juk dat op je schouders ligt,

en je riemen ruk ik los.

14

1:14
Jes. 14:19
Over hem heeft de HEER dit beslist:

Jouw naam zal niet voortbestaan,

in je tempels vernietig ik de godenbeelden.

Ik zal een graf voor je delven, verachtelijk ben je.

2

21

2:1
Jes. 52:7
Daar,2:1-14 In sommige vertalingen zijn deze verzen genummerd als 1:15-2:13. over de bergen,

snelt een vreugdebode.

Hij kondigt vrede aan.

Vier de feesten, Juda,

los je geloften in,

want nooit meer trekken schurken door je land,

ze zijn volledig uitgeroeid.

2Er is iemand tegen hen opgestaan

die hen uiteen zal drijven.

Bewaak je vesting, Nineve!

Kijk uit over de weg!

Omgord je heupen!

Verzamel al je kracht!

3De HEER herstelt het aanzien van Jakob, van Israël,

door vernielers vernield,

die zijn ranken verwoestten.

Ondergang van Nineve

4De schilden van zijn helden zijn rood gekleurd,

zijn soldaten gaan in purper gekleed.

De wagens die hij opstelt zijn vlammend gepantserd,

de lansen worden gericht.

5Door de straten razen de wagens,

ze jagen voort over de pleinen,

ze zien eruit als fakkels,

als bliksemschichten schieten ze voorbij.

6Hij spoort zijn bevelhebbers aan,

halsoverkop gaan zij voort.

Ze snellen naar de stadsmuur,

het stormdak wordt opgesteld,

7de sluizen gaan open,

het paleis stort ineen.

8Daar staat hij, hij laat de stad naakt wegvoeren.

Haar slavinnen klagen als duiven,

rouwend slaan ze zich op hun borst.

9Nineve!

Een volle vijver zolang het bestond,

nu stroomt hij leeg.

Blijf staan! Blijf staan!

Maar niemand die zich omdraait.

10Roof het zilver, roof het goud!

De schat is onuitputtelijk!

Kostbaarheden zonder tal!

11

2:11
Jes. 13:7-8
Verwoesting, woestheid, woestenij:

harten bezwijken, knieën knikken,

heupen beven, gezichten verbleken.

12Wat is er over van het leeuwenhol?

Het was een nest vol jonge leeuwen,

de leeuw, de leeuwin en de welpen

gingen er ongestoord hun gang.

13

2:13
Jer. 4:7
De leeuw roofde voor zijn welpen,

beet kelen door voor zijn leeuwinnen,

vulde zijn holen met prooi,

zijn legers met buit.

14

2:14
Nah. 3:5
Ik zal je straffen – spreekt de HEER van de hemelse machten.

Ik laat je strijdwagens opgaan in rook,

het zwaard zal je dappere leeuwen verslinden,

je prooi vaag ik weg van de aarde,

de stem van je gezanten wordt niet meer gehoord.