Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
3

Doe uw dagelijks werk

31

3:1
1 Tes. 5:25
Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. 2Bid ook dat wij worden behoed voor slechte en kwaadaardige mensen, want niet iedereen is betrouwbaar. 3
3:3
Mat. 6:13
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. 4De Heer geeft ons de overtuiging dat u doet wat wij u opdragen en dat zult blijven doen. 5Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.3:5 de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus ‚Äď Ook mogelijk is de vertaling: ‚ÄėGods liefde en Christus‚Äô standvastigheid‚Äô.

6

3:6-12
1 Tes. 2:9
4:11
5:14
Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven. 7
3:7
Filip. 3:17
U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd 8
3:8
1 Kor. 4:12
en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn. 9
3:9
Filip. 3:17
Niet dat we geen aanspraak konden maken op uw ondersteuning, maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u ons zou navolgen. 10Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. 11We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. 12In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. 13
3:13
Gal. 6:9
Broeders en zusters, doe het goede, zonder op te geven, 14en wees op uw hoede voor wie geen gehoor geven aan wat wij in deze brief schrijven. Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen. 15
3:15
1 Tes. 5:14
Behandel hen echter niet als vijanden, maar wijs hen als uw broeders en zusters terecht. 16Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.

17

3:17
1 Kor. 16:21
Gal. 6:11
Ik, Paulus, groet u in mijn eigen handschrift. Dat is in elke brief het waarmerk dat ik hem zelf geschreven heb. 18
3:18
Rom. 16:20
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen.