Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
1

11

1:1
Hand. 16:1
17:1
2 Kor. 1:19
2 Tes. 1:1
Van Paulus, Silvanus en Timote√ľs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede.1:1 Genade zij u en vrede ‚Äď Andere handschriften lezen: ‚ÄėGenade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus‚Äô.

2

1:2
1 Tes. 2:13
Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden 3en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. 4God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: 5
1:5
1 Kor. 2:4
onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. 6
1:6
Hand. 17:5-9
U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. 7
1:7
Filip. 3:17
Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedoni√ę en Achaje geworden. 8
1:8
Rom. 1:8
Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedoni√ę en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; 9
1:9
Gal. 4:8
iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren ‚Äď om hem, de levende en ware God, te dienen 10
1:10
Rom. 5:9
1 Tes. 5:9
en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.