Herziene Statenvertaling (HSV)
93

De HEERE is Koning

931De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,

de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.

Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;

2vast staat Uw troon, van oudsher,

U bent van eeuwigheid.

3De rivieren verheffen, HEERE,

de rivieren verheffen hun stem,

de rivieren verheffen hun gebruis.

4De HEERE in de hoogte is machtiger

dan het bruisen van machtige wateren,

de machtige golven van de zee.

5Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;

de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,

tot in lengte van dagen.