Herziene Statenvertaling (HSV)
148

Laat de schepping God loven

1481Halleluja!

Loof de HEERE vanuit

148:1
Openb. 5:13
de hemel,

loof Hem in

148:1
Luk. 2:14
de hoogste plaatsen.

2Loof Hem, al Zijn engelen,

loof Hem, al Zijn legermachten.

3Loof Hem, zon en maan,

loof Hem, alle lichtende sterren.

4Loof Hem, allerhoogste hemel,148:4 allerhoogste hemel - Letterlijk: hemel der hemelen.

en water dat boven de hemel is.

5Laten zij de Naam van de HEERE loven,

want

148:5
Gen. 1:6,7,8Ps. 33:6,9
toen Híj het gebood, werden zij geschapen.

6

148:6
Ps. 104:5
119:91
Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd,

148:6
Job 14:5,13
26:10
38:33
Jer. 31:35
33:25
hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.

7Loof de HEERE vanaf de aarde,

zeemonsters en alle diepe wateren,

8vuur en hagel, sneeuw en damp,

stormwind, die Zijn woord doet,

9bergen en alle heuvels,

vruchtbomen en alle ceders,

10wilde dieren en alle vee,

kruipende dieren en gevleugelde vogels,

11koningen van de aarde en alle volken,

vorsten en alle rechters op aarde,

12jongemannen en ook meisjes,

ouderen en jongeren samen.

13Laten zij de Naam van de HEERE loven,

want

148:13
Spr. 18:10
Jes. 12:4
Zijn Naam alleen is hoogverheven,

Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel.

14

148:14
Ps. 132:17
Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven,

de roem van al Zijn gunstelingen,

van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is.

Halleluja!