Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Opschrift

11De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anathoth waren, in het land van Benjamin.

2Tot hem kwam het woord van de HEERE in de dagen van

1:2
2 Kon. 21:26
22:12 Kron. 34:1
Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het dertiende jaar van zijn regering.

3Ook kwam het tot hem in de dagen van

1:3
2 Kon. 23:34
2 Kron. 36:4
Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, totdat het elfde jaar van
1:3
2 Kon. 24:17
2 Kron. 36:10Jer. 52:1
Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was en totdat Jeruzalem in de
1:3
2 Kon. 25:8
vijfde maand in ballingschap ging.

De roeping van Jeremia

4Het woord van de HEERE kwam tot mij:

5Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend;

voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam,

1:5
Gal. 1:15
heb Ik u geheiligd.

Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.

6Toen zei ik:

1:6
Ex. 3
4
6:11,29
Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen.

7Maar de HEERE zei tegen mij:

Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen,

want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan,

en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken.

8

1:8
Ezech. 3:9
Wees niet bevreesd voor hen,

want

1:8
Deut. 31:6,8
Joz. 1:5
Ik ben met u om u te redden,

spreekt de HEERE.

9Toen stak de HEERE Zijn hand uit en

1:9
Jes. 6:6,7
raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij:

Zie,

1:9
Jer. 5:14
Ik geef Mijn woorden in uw mond.

10Zie, Ik stel u op deze dag aan

over de volken en over de koninkrijken,

om

1:10
Jer. 18:7
2 Kor. 10:4,5
weg te rukken en af te breken,

om te vernielen en omver te halen,

maar ook om te bouwen en te planten.

11Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak.1:11 amandeltak - Het Hebreeuwse woord voor amandeltak klinkt als het Hebreeuwse woord voor ‘waken’ in vers 12.

12Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.

13Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot mij: Wat ziet u daar? Ik zei: Ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden.

14Toen zei de HEERE tegen mij:

1:14
Jer. 4:6
Vanuit het noorden zal het onheil losbreken

over al de inwoners van het land.

15Want zie,

1:15
Jer. 5:15
6:22
10:22
Ik ga

alle geslachten van de koninkrijken uit het noorden roepen,

spreekt de HEERE.

Zij zullen komen en eenieder zal zijn troon

1:15
Jer. 52:4,5
neerzetten

bij de ingang van de poorten van Jeruzalem,

tegen al zijn muren rondom,

en tegen alle steden van Juda.

16Ik zal Mijn oordelen over hen uitspreken

vanwege al hun kwaad: dat zij Mij verlaten hebben

en reukoffers gebracht hebben aan andere goden,

en zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen.

17U dan, omgord uw middel,

sta op en spreek tot hen

alles wat Ík u gebieden zal.

Wees niet ontsteld vanwege hen, anders zal Ík u ontsteld doen zijn voor hen.

18Want zie, Ík stel u

heden aan

1:18
Jer. 6:27
15:20
tot een versterkte stad,

tot een ijzeren pilaar en tot bronzen muren,

tegen heel het land,

tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten,

tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land.

19Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen,

want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te redden.