Herziene Statenvertaling (HSV)
5

Christus hoger dan Aäron

51Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden.

2Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is.

3En daarom moet hij,

5:3
Lev. 9:7
16:6
Hebr. 7:26
evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden.

4

5:4
2 Kron. 26:16
En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen,
5:4
Ex. 28:1
1 Kron. 23:13
zoals Aäron.

5Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken:

5:5
Ps. 2:7
Hand. 13:33
Hebr. 1:5
U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.

6Zoals Hij ook op een andere plaats zegt:

5:6
Ps. 110:4
Hebr. 7:17
U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

7

5:7
Matt. 26:39
27:46,50
Joh. 17:1
In de dagen dat Hij op aarde was,5:7 dat Hij op aarde was - Letterlijk: in de dagen van Zijn vlees. heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.

8

5:8
Filipp. 2:6
Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.

9En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

10Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.

Geestelijke onvolwassenheid

11Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen.

12

5:12
1 Kor. 3:1,2,3
Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.

13Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind.

14Maar voor de volwassenen5:14 volwassenen - Letterlijk: volmaakten. is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.