Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Aansporing tot herbouw van de tempel

11In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de HEERE, door de dienst van de profeet Haggaï, tot Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester:

2Zo spreekt de HEERE van de legermachten: Dit volk zegt: De tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de HEERE te herbouwen.

3Toen kwam het woord van de HEERE door de dienst van de profeet Haggaï:

4Is het voor u wel de tijd

om in uw fraai overdekte huizen te wonen,

terwijl dit huis verwoest ligt?

5Nu dan, zo zegt de HEERE van de legermachten:

Let aandachtig op1:5 Let aandachtig op - Letterlijk: Stel uw hart op; zie ook vers 7. uw wegen.

6

1:6
Deut. 28:38
Micha 6:14,15
U zaait veel maar brengt weinig binnen.

U eet maar niet tot verzadiging.

U drinkt maar wordt niet dronken.

U kleedt u, maar wordt niet warm.

De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel.

7Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Let aandachtig op uw wegen.

8Ga het gebergte in, haal hout,

en herbouw dit huis.

Dan zal Ik er behagen in scheppen, en verheerlijkt worden,

zegt de HEERE.

9U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig.

Wat u in huis bracht, daar blies Ik in.

Waarom? spreekt de HEERE van de legermachten.

Vanwege Mijn huis, dat verwoest ligt,

terwijl u zich uitslooft,1:9 zich uitslooft - Letterlijk: rent. ieder voor zijn eigen huis.

10Daarom

1:10
Deut. 28:23
onthoudt de hemel u dauw,

en het land onthoudt u zijn opbrengst,

11want Ik riep droogte uit over het land en over de bergen

en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie,

en over wat het land oplevert,

over de mensen en over de dieren

en over al de inspanning van uw handen.

12Toen luisterde Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de HEERE, hun God, en naar de woorden van de profeet Haggaï, die de HEERE, hun God, gezonden had; en het volk was bevreesd voor het aangezicht van de HEERE.

13Daarop sprak Haggaï, de bode van de HEERE, krachtens de boodschap van de HEERE tot het volk: Ik ben met u, spreekt de HEERE.

14En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de HEERE van de legermachten, hun God, te doen,