Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Afzenders, geadresseerden, groet

11Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus is:

2

1:2
1 Kor. 1:3
1 Thess. 1:1
1 Petr. 1:2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Paulus' dankgebed en voorbede voor de gemeente

3

1:3
Efez. 1:15
Filipp. 1:3
Kol. 1:3
1 Thess. 1:2
Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt,

4zodat wij zelf

1:4
1 Thess. 2:19
over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt:

5

1:5
Judas vs. 6

een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt,
1:5
1 Thess. 2:14
waarvoor u ook lijdt.

6

1:6
Zach. 2:8
Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken,

7en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven

1:7
1 Thess. 4:16
bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,

8

1:8
2 Petr. 3:7
wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent
1:8
Rom. 2:8
over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

9

1:9
Jes. 2:19
Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,

10

1:10
Hand. 1:11
1 Thess. 1:10
Openb. 1:7
wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).

11Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt,

12opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus.