Bijbel in Gewone Taal (BGT)
22

De bomen van het leven

221De engel liet me ook een rivier zien met water dat eeuwig leven geeft. Het water was zo helder als kristal. Het stroomde uit de troon van God en van het lam, 2dwars door de stad. Aan beide kanten van de rivier stond een boom die eeuwig leven geeft. Die bomen gaven elk jaar twaalf keer vruchten, elke maand een keer. En hun bladeren konden mensen genezen.

3De stad zal veilig zijn, God zal de stad nooit straffen. De troon van God en het lam zal er staan, en God zal er vereerd worden door zijn dienaren. 4Zij zullen hem zien, en op hun voorhoofd zal zijn naam geschreven staan.

5Er zal geen nacht meer zijn. De dienaren van God zullen het licht van een lamp of van de zon niet meer nodig hebben. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. Ze zullen samen met God voor altijd en eeuwig regeren.

Het slot van het boek

Dit boek is betrouwbaar

6Toen zei Jezus Christus tegen mij: ‘Alles wat je gehoord hebt, is betrouwbaar en waar. God, de Heer, bepaalt wat zijn profeten vertellen. En hij heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gaat gebeuren. 7Want het duurt niet lang meer voordat ik kom.’

Gelukkig zijn dus de mensen die doen wat er in dit boek staat!

Johannes heeft alles opgeschreven

8Ik, Johannes, heb alles wat er in dit boek staat, zelf gehoord en gezien. Een engel heeft het aan mij laten zien. Toen hij me alles had laten zien, knielde ik om hem te eren. 9Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Kniel alleen voor God. Want ik ben maar een dienaar, net zoals jij en de andere christenen die profeten zijn. En net zoals alle mensen die doen wat er in dit boek staat.’

10Hij zei ook: ‘Houd de inhoud van dit boek niet geheim. Want het duurt niet lang meer voordat alles wat erin staat, gaat gebeuren!

11Iedereen die verkeerde dingen doet, zal nog meer verkeerde dingen doen. Iedereen die slecht is, wordt nog slechter. Maar iedereen die goede dingen doet, zal nog meer goede dingen doen. En iedereen die heilig is, zal nog heiliger worden.’

Binnenkort komt Jezus terug

12Jezus zegt: ‘Luister, ik kom snel! En ik zal aan iedereen geven wat hij verdient. 13Ik ben het begin en het einde. Ik ben de eerste en de laatste.

14Gelukkig zijn de mensen die ervoor kiezen om mij trouw te blijven. Want zij mogen eten van de boom die eeuwig leven geeft. En zij mogen in hun witte kleren de stad binnengaan. 15Maar slechte mensen moeten buiten blijven. Dat zijn de mensen die verboden seks hebben, moordenaars, leugenaars, mensen die aan toverkunst doen, en mensen die andere goden vereren. Al die mensen komen de stad niet in.’

16Jezus zegt: ‘Ik heb mijn engel naar je toe gestuurd om deze dingen aan de christenen bekend te maken. Ik ben de nakomeling van David. Ik ben de stralende morgenster!’

17De heilige Geest en de bruid zeggen tegen Jezus: ‘Kom!’ Ook iedereen die dit hoort, moet roepen: ‘Kom!’

Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft.

Waarschuwing voor de lezer

18Tegen iedereen die hoort wat er in dit boek over de toekomst staat, zeg ik: Voeg niets toe aan dit boek. Als je dat toch doet, zal God je straffen zoals in dit boek beschreven staat. 19Haal ook niets weg uit dit boek. Als je dat toch doet, krijg je niet de beloning die in dit boek beschreven staat. Je mag dan de heilige stad niet in, en je mag ook niet eten van de boom die eeuwig leven geeft.

20Jezus Christus heeft de plannen van God bekendgemaakt. Hij zegt: ‘Ik zal snel komen!’

Ja, kom, Heer Jezus!

21Ik wens jullie toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is.