Bijbel in Gewone Taal (BGT)
91

Psalm 91

Ik vertrouw op de Heer

911Bij de Heer ben ik veilig,

hij is de allerhoogste God.

Bij hem vind ik rust,

hij is de machtige God.

2Daarom zeg ik tegen hem:

‘U beschermt me,

ik hoef niet bang te zijn.

Op u vertrouw ik.’

De Heer helpt je

3De Heer helpt je als vijanden je achtervolgen.

Hij redt je als je doodziek bent.

4De Heer beschermt je,

zoals een vogel haar jongen beschermt

onder haar vleugels.

De Heer is trouw.

Hij is zo sterk als een schild,

hij houdt elke aanval tegen.

5Je hoeft niet bang te zijn voor gevaar in de nacht,

en overdag word je niet aangevallen.

6In het donker hoef je niet bang te zijn voor de dood,

en als het licht is, overkomt je geen kwaad.

7-8Overal om je heen sterven mensen,

duizenden, tienduizenden.

Slechte mensen zullen worden gestraft,

en jij zult dat zien.

Maar met jou zal niets ergs gebeuren.

9De Heer beschermt je,

bij de allerhoogste God ben je veilig.

10Rampen overkomen je niet,

het kwaad kan je niet raken.

11Want de Heer stuurt zijn engelen.

Zij zullen je altijd beschermen,

waar je ook bent.

12Hun handen zullen je dragen,

zodat je niet struikelt.

13Je bent sterker dan je sterkste tegenstander.

Je zult je grootste vijand overwinnen.

De Heer is altijd bij je

14Dit heeft de Heer beloofd:

‘Omdat je mij liefhebt, zal ik je redden.

Ik zal je beschermen, omdat je mij kent.

15Als je mij roept, geef ik antwoord.

Als er gevaar is, ben ik bij je.

Ik zal je bevrijden, ik zal je gelukkig maken,

16en ik geef je een lang leven.

Ik, de Heer, zal je redden,

en jij zult dat zien.’

92

Psalm 92

921Een lied voor de sabbat.

De Heer is machtig

2Het is goed om u te danken, Heer,

om te zingen over u, Allerhoogste.

3Het is goed om te spreken over uw liefde,

om te vertellen over uw trouw,

dag en nacht.

4Het is goed om op de harp te spelen,

om muziek voor u te maken.

5Want uw wonderen maken me blij,

ik juich om alles wat u gedaan hebt.

6Heer, uw wonderen zijn groot,

uw plannen zijn geweldig!

7Domme, dwaze mensen begrijpen u niet.

8Ze zien dat het goed gaat met slechte mensen,

met mensen die alleen maar kwaad doen.

Maar ze weten niet dat u die mensen zult vernietigen.

9U bent machtig, Heer, voor altijd.

10Uw vijanden worden vernietigd,

ze worden allemaal vernietigd, Heer.

U jaagt iedereen weg die kwaad doet.

11Maar mij geeft u kracht,

mij maakt u sterk.

Niemand is sterker dan ik.

12Ik zie hoe mijn vijanden vernietigd worden,

ik hoor hoe ze gestraft worden.

Met goede mensen gaat alles goed

13-14Met goede mensen gaat het goed.

Ze zijn dicht bij de Heer,

in zijn huis zijn ze gelukkig.

Goede mensen lijken op grote, hoge bomen,

15die vruchten blijven geven,

ook als ze oud zijn.

Hun bladeren blijven groen en fris.

16Goede mensen zeggen:

‘De Heer beschermt ons.

Hij doet geen onrecht, hij is goed.’

93

Psalm 93

De Heer is een machtige koning

931Heer, u bent koning,

een koning met macht,

een koning met kracht!

De aarde staat vast,

altijd blijft ze staan.

2U was altijd al koning, Heer.

U was er vanaf het eerste begin.

3Ik hoor de diepe zeeën,

ik hoor de hoge golven,

de hoge golven van de zee!

4Maar machtiger dan de hoge golven,

machtiger dan de diepe zeeën

bent u, Heer in de hemel.

5Heer, uw wetten blijven altijd gelden.

Uw tempel is heilig,

voor altijd.