Bijbel in Gewone Taal (BGT)
85

Psalm 85

851Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider.

De Heer heeft zijn volk vergeven

2Heer, u bent goed geweest voor uw land,

u hebt uw volk weer vrede gegeven.

3U hebt hun schuld vergeven,

u kijkt niet meer naar hun fouten.

4U bent niet langer kwaad,

uw woede is voorbij.

5God, u bent onze redder.

Zorg dat het ook nu weer goed met ons gaat.

Wees niet langer boos.

6Blijf toch niet kwaad op ons en onze kinderen!

7Breng ons weer tot leven,

wij zijn toch uw volk!

Dan zal iedereen blij zijn.

8Laat ons uw liefde zien,

kom ons te hulp!

De Heer geeft geluk en vrede

9Ik wil luisteren naar God, de Heer,

ik wil luisteren naar zijn woorden.

Want God belooft vrede aan zijn volk,

aan de mensen die hem trouw zijn.

Laten zij hem niet opnieuw vergeten.

10De Heer helpt de mensen die hem dienen.

Hij zal in Israël laten zien hoe machtig hij is.

11Want de Heer heeft zijn volk lief,

hij blijft trouw.

Hij zorgt dat alles goed is,

hij brengt vrede.

12Dan zal iedereen trouw zijn aan de Heer,

en hij zal zorgen voor recht.

13De Heer geeft ons geluk en vrede,

hij geeft het land een grote oogst.

14De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven.

Zij maken de weg voor hem vrij.

86

Psalm 86

861Een gebed van David.

Heer, hoor mijn gebed

Heer, luister naar mij

en geef mij antwoord!

Ik ben ongelukkig en alleen.

2Bescherm mij, want ik ben trouw aan u.

Red mij, want u bent mijn God,

op u vertrouw ik.

3Heer, wees goed voor mij.

Tot u bid ik, elke dag weer.

4Maak mij weer blij en gelukkig,

want ik ben uw dienaar.

Ik verlang naar u, Heer.

5U bent goed en vol liefde,

u vergeeft mensen die tot u bidden.

6Heer, hoor mijn gebed,

hoor hoe ik om hulp smeek.

7Het gaat slecht met mij,

daarom bid ik tot u.

Ik weet dat u mij antwoord geeft.

Heer, u bent machtig

8Heer, u bent anders dan andere goden,

geen god is zo machtig als u!

9U hebt alle volken gemaakt.

Ze zullen voor u knielen, Heer,

ze komen u vereren.

10Want u bent machtig, u doet wonderen.

U bent God, u alleen!

11Heer, leer mij hoe ik moet leven.

Help mij om trouw te zijn aan u,

geef mij eerbied voor u.

12Heer, mijn God,

ik wil u danken met heel mijn hart.

Ik wil u altijd eren.

13Want u bent mij trouw,

u zult mij redden van de dood.

Heer, laat mij uw liefde zien

14God, slechte mensen vallen mij aan,

met geweld proberen ze mij te doden.

En aan u denken ze niet.

15Heer, u bent een goede God.

U vergeeft ons en u bent geduldig,

u bent trouw en vol liefde.

16Kom bij me en laat me uw liefde zien,

geef mij kracht en red mij.

17Heer, help mij en geef mij moed.

Geef me een teken van uw goedheid.

Mijn vijanden zullen vluchten

als ze zien dat u mij helpt.

87

Psalm 87

871Een lied van de Korachieten.

Alle volken horen bij Sion

De Heer heeft Sion gebouwd,

de stad op zijn heilige berg.

2De Heer houdt van Sion,

meer dan van alle steden in Israël.

3Iedereen vindt Sion prachtig,

het is de stad van God.

4Van noord tot zuid, van oost tot west:

alle volken horen bij de Heer.

Daarom zegt hij:

‘Jullie komen uit Sion.’

5Ja, je mag zeggen:

‘Iedereen komt uit Sion.

De Allerhoogste maakt Sion sterk.’

6Alle volken staan in het boek van de Heer,

en bij ieder volk schrijft hij:

‘Ook jullie komen uit Sion.’

7Daarom dansen de volken,

en ze zingen:

‘Sion, ik ben een kind van jou!’