Bijbel in Gewone Taal (BGT)
86

Psalm 86

861Een gebed van David.

Heer, hoor mijn gebed

Heer, luister naar mij

en geef mij antwoord!

Ik ben ongelukkig en alleen.

2Bescherm mij, want ik ben trouw aan u.

Red mij, want u bent mijn God,

op u vertrouw ik.

3Heer, wees goed voor mij.

Tot u bid ik, elke dag weer.

4Maak mij weer blij en gelukkig,

want ik ben uw dienaar.

Ik verlang naar u, Heer.

5U bent goed en vol liefde,

u vergeeft mensen die tot u bidden.

6Heer, hoor mijn gebed,

hoor hoe ik om hulp smeek.

7Het gaat slecht met mij,

daarom bid ik tot u.

Ik weet dat u mij antwoord geeft.

Heer, u bent machtig

8Heer, u bent anders dan andere goden,

geen god is zo machtig als u!

9U hebt alle volken gemaakt.

Ze zullen voor u knielen, Heer,

ze komen u vereren.

10Want u bent machtig, u doet wonderen.

U bent God, u alleen!

11Heer, leer mij hoe ik moet leven.

Help mij om trouw te zijn aan u,

geef mij eerbied voor u.

12Heer, mijn God,

ik wil u danken met heel mijn hart.

Ik wil u altijd eren.

13Want u bent mij trouw,

u zult mij redden van de dood.

Heer, laat mij uw liefde zien

14God, slechte mensen vallen mij aan,

met geweld proberen ze mij te doden.

En aan u denken ze niet.

15Heer, u bent een goede God.

U vergeeft ons en u bent geduldig,

u bent trouw en vol liefde.

16Kom bij me en laat me uw liefde zien,

geef mij kracht en red mij.

17Heer, help mij en geef mij moed.

Geef me een teken van uw goedheid.

Mijn vijanden zullen vluchten

als ze zien dat u mij helpt.