Bijbel in Gewone Taal (BGT)
84

Psalm 84

841Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘De vrouw uit de stad Gat’.

Het is goed in het huis van de Heer

2Ik houd van uw huis, machtige Heer!

3Ik verlang naar uw tempel, levende God.

Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.

4Machtige Heer, mijn koning, mijn God,

zelfs mussen wonen in uw tempel.

Zwaluwen maken een nest bij uw altaar,

ze zorgen er voor hun jongen.

5Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis,

want zij kunnen u altijd danken.

6Gelukkig zijn mensen die verlangen naar u,

want bij u vinden ze kracht.

7Als ze door droge velden lopen,

worden die groen en fris.

Uw regen laat alles weer groeien.

8Ze worden steeds sterker,

ze gaan door tot ze in Sion zijn.

Daar zullen ze u ontmoeten, God.

De Heer beschermt zijn volk

9Heer, machtige God, hoor mijn gebed.

God van Jakob, luister naar mij!

10God, bescherm ons toch,

en zorg goed voor uw koning.

11Ik ben liever één dag in uw tempel

dan duizend dagen ergens anders.

Ik ben liever buiten bij de deur van uw huis

dan binnen bij slechte mensen.

12Heer, onze God,

u leidt ons, u beschermt ons.

U bent goed voor ons,

u maakt ons sterk.

U geeft ons geluk

als wij leven zoals u dat wilt.

13Machtige Heer,

gelukkig zijn mensen die vertrouwen op u!

85

Psalm 85

851Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider.

De Heer heeft zijn volk vergeven

2Heer, u bent goed geweest voor uw land,

u hebt uw volk weer vrede gegeven.

3U hebt hun schuld vergeven,

u kijkt niet meer naar hun fouten.

4U bent niet langer kwaad,

uw woede is voorbij.

5God, u bent onze redder.

Zorg dat het ook nu weer goed met ons gaat.

Wees niet langer boos.

6Blijf toch niet kwaad op ons en onze kinderen!

7Breng ons weer tot leven,

wij zijn toch uw volk!

Dan zal iedereen blij zijn.

8Laat ons uw liefde zien,

kom ons te hulp!

De Heer geeft geluk en vrede

9Ik wil luisteren naar God, de Heer,

ik wil luisteren naar zijn woorden.

Want God belooft vrede aan zijn volk,

aan de mensen die hem trouw zijn.

Laten zij hem niet opnieuw vergeten.

10De Heer helpt de mensen die hem dienen.

Hij zal in Israël laten zien hoe machtig hij is.

11Want de Heer heeft zijn volk lief,

hij blijft trouw.

Hij zorgt dat alles goed is,

hij brengt vrede.

12Dan zal iedereen trouw zijn aan de Heer,

en hij zal zorgen voor recht.

13De Heer geeft ons geluk en vrede,

hij geeft het land een grote oogst.

14De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven.

Zij maken de weg voor hem vrij.

86

Psalm 86

861Een gebed van David.

Heer, hoor mijn gebed

Heer, luister naar mij

en geef mij antwoord!

Ik ben ongelukkig en alleen.

2Bescherm mij, want ik ben trouw aan u.

Red mij, want u bent mijn God,

op u vertrouw ik.

3Heer, wees goed voor mij.

Tot u bid ik, elke dag weer.

4Maak mij weer blij en gelukkig,

want ik ben uw dienaar.

Ik verlang naar u, Heer.

5U bent goed en vol liefde,

u vergeeft mensen die tot u bidden.

6Heer, hoor mijn gebed,

hoor hoe ik om hulp smeek.

7Het gaat slecht met mij,

daarom bid ik tot u.

Ik weet dat u mij antwoord geeft.

Heer, u bent machtig

8Heer, u bent anders dan andere goden,

geen god is zo machtig als u!

9U hebt alle volken gemaakt.

Ze zullen voor u knielen, Heer,

ze komen u vereren.

10Want u bent machtig, u doet wonderen.

U bent God, u alleen!

11Heer, leer mij hoe ik moet leven.

Help mij om trouw te zijn aan u,

geef mij eerbied voor u.

12Heer, mijn God,

ik wil u danken met heel mijn hart.

Ik wil u altijd eren.

13Want u bent mij trouw,

u zult mij redden van de dood.

Heer, laat mij uw liefde zien

14God, slechte mensen vallen mij aan,

met geweld proberen ze mij te doden.

En aan u denken ze niet.

15Heer, u bent een goede God.

U vergeeft ons en u bent geduldig,

u bent trouw en vol liefde.

16Kom bij me en laat me uw liefde zien,

geef mij kracht en red mij.

17Heer, help mij en geef mij moed.

Geef me een teken van uw goedheid.

Mijn vijanden zullen vluchten

als ze zien dat u mij helpt.