Bijbel in Gewone Taal (BGT)
82

Psalm 82

821Een lied van Asaf.

God verdedigt mensen zonder macht

Als alle goden bij elkaar zijn,

spreekt God recht, en hij zegt:

2‘Jullie zijn oneerlijke rechters,

jullie straffen slechte mensen niet!

Hoe lang blijft dat nog zo?

3-4Jullie moeten arme mensen beschermen,

en kinderen zonder vader helpen.

Jullie moeten mensen zonder macht verdedigen,

en hen bevrijden van hun onderdrukkers.

Jullie moeten arme en machteloze mensen redden.

5Maar jullie willen het niet begrijpen,

jullie zien niet wat goed is.

Daarom heeft iedereen het moeilijk.

6Ooit heb ik gezegd dat jullie goden zijn,

zonen van de allerhoogste God.

7Maar nu zeg ik dat jullie zullen sterven,

net als mensen.

Jullie zullen doodgaan,

net als aardse leiders.’

8God, kom, en spreek recht over de aarde,

want alle volken zijn van u!

83

Psalm 83

831Een lied van Asaf.

God, help uw volk

2God, luister naar ons,

blijf niet zwijgen.

Zie wat er gebeurt,

en help uw volk!

3Want uw vijanden gaan tekeer,

ze haten u, en ze vinden zichzelf geweldig.

4Ze maken plannen om ons aan te vallen,

ze willen vechten tegen uw eigen volk.

5Ze willen ons vernietigen,

zodat we voor altijd worden vergeten.

6Ze hebben samen plannen gemaakt,

allemaal zijn ze tegen u:

7het volk van Edom en de Ismaëlieten,

het volk van Moab en de Hagrieten,

8de volken van Gebal, Ammon en Amalek,

de Filistijnen en het volk van Tyrus.

9Zelfs de Assyriërs doen mee,

ze helpen Moab en Ammon.

God, vernietig uw vijanden

10God, vernietig ze allemaal!

Straf ze net als het volk van Midjan.

Straf ze net als Jabin en Sisera,

toen die vochten in het Kison-dal.

11Zij werden gedood bij Endor,

hun lichamen lagen te rotten op het land.

12-13Straf uw vijanden en hun leiders.

Zij willen heersen over het land waar u woont.

Straf ze zoals u Oreb en Zeëb strafte,

dood ze zoals u Zebach en Salmunna doodde.

14God, laat uw vijanden verdwijnen,

zoals een bloem die wordt weggeblazen,

zoals stof dat wegwaait in de wind.

15Vernietig ze allemaal,

zoals een vuur dat alles verwoest,

zoals een bosbrand in de bergen.

16Stuur een storm op hen af,

blaas ze weg in een orkaan!

17Heer, zorg dat ze de strijd verliezen.

Dan zullen ze hulp zoeken bij u!

18Maak ze bang, laat ze vluchten.

Zorg dat ze vernederd worden,

laat ze voor altijd verdwijnen.

19Dan zullen ze weten dat u de Heer bent,

de allerhoogste God op aarde,

u alleen!

84

Psalm 84

841Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘De vrouw uit de stad Gat’.

Het is goed in het huis van de Heer

2Ik houd van uw huis, machtige Heer!

3Ik verlang naar uw tempel, levende God.

Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.

4Machtige Heer, mijn koning, mijn God,

zelfs mussen wonen in uw tempel.

Zwaluwen maken een nest bij uw altaar,

ze zorgen er voor hun jongen.

5Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis,

want zij kunnen u altijd danken.

6Gelukkig zijn mensen die verlangen naar u,

want bij u vinden ze kracht.

7Als ze door droge velden lopen,

worden die groen en fris.

Uw regen laat alles weer groeien.

8Ze worden steeds sterker,

ze gaan door tot ze in Sion zijn.

Daar zullen ze u ontmoeten, God.

De Heer beschermt zijn volk

9Heer, machtige God, hoor mijn gebed.

God van Jakob, luister naar mij!

10God, bescherm ons toch,

en zorg goed voor uw koning.

11Ik ben liever één dag in uw tempel

dan duizend dagen ergens anders.

Ik ben liever buiten bij de deur van uw huis

dan binnen bij slechte mensen.

12Heer, onze God,

u leidt ons, u beschermt ons.

U bent goed voor ons,

u maakt ons sterk.

U geeft ons geluk

als wij leven zoals u dat wilt.

13Machtige Heer,

gelukkig zijn mensen die vertrouwen op u!