Bijbel in Gewone Taal (BGT)
66

Psalm 66

661Een lied. Voor de zangleider.

Juich voor God

Juich voor God, alle volken!

2Zing een lied over hem,

want hij is de hoogste God.

Breng hem eer en prijs hem.

3Zeg tegen God:

‘U doet grote wonderen,

u bent machtig!

Al uw vijanden zijn bang voor u.

4Iedereen moet voor u knielen

en voor u zingen.’

5Volken, zie wat God gedaan heeft,

kijk naar zijn grote wonderen op aarde!

6Van de zee maakte hij droog land.

Zo kon zijn volk veilig verdergaan.

Wat was iedereen blij!

7God is machtig, hij heerst voor altijd.

Hij ziet alles wat mensen doen.

Laat iedereen hem dus gehoorzaam zijn.

8Volken, zing voor onze God,

prijs hem met een lied!

9Want hij beschermt ons tegen de dood,

en hij geeft ons kracht.

God vergeeft ons

10God, u keek diep in ons hart.

U wilde weten of we goed of slecht waren,

en of we u trouw zouden blijven.

11Daarom bracht u ons in moeilijkheden.

U liet ons veel lijden,

12en u stuurde vijanden op ons af.

Steeds waren we in groot gevaar.

Maar u redde ons,

en u bracht ons naar een vruchtbaar land.

God helpt mij

13Ik zal naar uw tempel komen.

Daar zal ik offers aan u brengen,

en doen wat ik beloofd heb.

14Want toen ik het moeilijk had,

heb ik tegen u gezegd:

15‘Als u mij redt,

zal ik schapen voor u slachten,

en ik zal koeien en geiten offeren.’

16Kom en luister naar mij,

iedereen die trouw is aan God.

Hoor wat hij voor mij deed!

17Ik bad tot God

en ik zong een lied om hem te eren.

18Als mijn hart vol kwaad was geweest,

zou de Heer niet naar mij geluisterd hebben.

19Maar hij heeft wel naar mij geluisterd,

hij heeft mijn gebed gehoord.

20Laat iedereen God danken,

want hij heeft mijn gebed gehoord.

Hij was goed voor mij!