Bijbel in Gewone Taal (BGT)
65

Psalm 65

651Een lied van David. Voor de zangleider.

God vergeeft mensen

2Iedereen moet u prijzen, God,

u die woont op de berg Sion.

Iedereen moet doen wat hij aan u beloofd heeft!

3U luistert als wij bidden,

u luistert als we in uw tempel zijn.

4U straft ons niet,

ook al doen we veel verkeerd.

5Gelukkig zijn mensen die u hebt uitgekozen,

want zij mogen bij u komen.

Ze mogen in uw tempel wonen,

en genieten van het goede dat u geeft.

6God, u geeft ons antwoord als wij bidden,

u laat ons uw wonderen zien.

U beschermt ons, u redt ons.

Iedereen vertrouwt op u,

iedereen, overal op aarde,

tot voorbij de verste zee.

God zorgt voor de aarde

7God, u bent machtig en sterk.

U hebt de bergen stevig vastgezet.

8U zorgt dat de zee weer kalm wordt,

en dat de hoge golven gaan liggen.

U maakt een eind aan oorlogen.

9Iedereen die uw wonderen ziet, eert u.

Alle mensen juichen, overal op aarde.

10U zorgt dat de aarde vruchtbaar is,

want uw rivieren zijn vol water.

Daardoor kan er koren groeien,

ja, zo kan alles groeien.

11U laat het regenen op de velden.

De regen komt diep in de grond,

en maakt de harde aarde zacht.

Zo kunnen jonge planten groeien.

12U zorgt voor een goede oogst,

het hele jaar door.

Overal is er meer dan genoeg.

13-14Zelfs woestijnen worden groen.

Op de velden eten schapen gras,

en in de dalen groeit het koren.

De mensen op de heuvels juichen,

de mensen in de dalen zingen.

Overal klinkt muziek en gejuich!

66

Psalm 66

661Een lied. Voor de zangleider.

Juich voor God

Juich voor God, alle volken!

2Zing een lied over hem,

want hij is de hoogste God.

Breng hem eer en prijs hem.

3Zeg tegen God:

‘U doet grote wonderen,

u bent machtig!

Al uw vijanden zijn bang voor u.

4Iedereen moet voor u knielen

en voor u zingen.’

5Volken, zie wat God gedaan heeft,

kijk naar zijn grote wonderen op aarde!

6Van de zee maakte hij droog land.

Zo kon zijn volk veilig verdergaan.

Wat was iedereen blij!

7God is machtig, hij heerst voor altijd.

Hij ziet alles wat mensen doen.

Laat iedereen hem dus gehoorzaam zijn.

8Volken, zing voor onze God,

prijs hem met een lied!

9Want hij beschermt ons tegen de dood,

en hij geeft ons kracht.

God vergeeft ons

10God, u keek diep in ons hart.

U wilde weten of we goed of slecht waren,

en of we u trouw zouden blijven.

11Daarom bracht u ons in moeilijkheden.

U liet ons veel lijden,

12en u stuurde vijanden op ons af.

Steeds waren we in groot gevaar.

Maar u redde ons,

en u bracht ons naar een vruchtbaar land.

God helpt mij

13Ik zal naar uw tempel komen.

Daar zal ik offers aan u brengen,

en doen wat ik beloofd heb.

14Want toen ik het moeilijk had,

heb ik tegen u gezegd:

15‘Als u mij redt,

zal ik schapen voor u slachten,

en ik zal koeien en geiten offeren.’

16Kom en luister naar mij,

iedereen die trouw is aan God.

Hoor wat hij voor mij deed!

17Ik bad tot God

en ik zong een lied om hem te eren.

18Als mijn hart vol kwaad was geweest,

zou de Heer niet naar mij geluisterd hebben.

19Maar hij heeft wel naar mij geluisterd,

hij heeft mijn gebed gehoord.

20Laat iedereen God danken,

want hij heeft mijn gebed gehoord.

Hij was goed voor mij!

67

Psalm 67

671Een lied. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een harp gespeeld.

Alle volken moeten zingen over God

2God, laat ons uw liefde zien

en maak ons gelukkig.

Wees bij ons en bescherm ons.

3Dan zal iedereen zien dat u mensen redt,

iedereen zal zien hoe u mensen leidt.

4Laten alle volken over u zingen, God,

laat iedereen u prijzen!

5Laten de mensen blij zijn en juichen,

want u bent een eerlijke rechter.

U heerst over alle landen op aarde.

6God, laten alle volken over u zingen,

laat iedereen u prijzen!

7Onze God gaf ons een goede oogst.

Hij maakt ons gelukkig.

8Laat hij ons steeds weer gelukkig maken.

Dan zal iedereen hem eren,

iedereen, op de hele aarde.