Bijbel in Gewone Taal (BGT)
60

Psalm 60

601Een gebed van David, een les. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘De lelie van de wet’.

2David sprak dit gebed uit toen hij oorlog voerde tegen de Arameeërs uit Naharaïm en Soba. Joab leidde het leger van David. Op de terugweg naar Israël versloeg hij in het Zoutdal 12.000 mannen uit Edom.

De koning bidt voor zijn volk

3God, u wilt ons niet meer zien!

U hebt ons alle kanten op gejaagd,

zo woedend bent u.

Laat het weer goed met ons gaan!

4U hebt de aarde laten beven.

U hebt ons land verwoest.

Laat het niet verdwijnen,

bouw het weer op!

5U hebt ons laten lijden,

u hebt ons zwaar gestraft.

6Roep ons nu weer bij elkaar.

Laat ons ontsnappen aan onze vijanden,

7red de mensen van wie u houdt.

Hoor ons gebed en help ons.

God geeft antwoord aan de koning

8God heeft in zijn tempel gesproken:

‘Ik zal je vijanden verslaan,

ik zal juichen om de overwinning.

Ik verover de stad Sichem,

ik neem het dal bij Sukkot weer in bezit.

9Het gebied Gilead zal weer van mij zijn,

en heel het gebied van de stam Manasse.

Ik zal heersen in Efraïm en Juda,

in heel Israël, van noord tot zuid.

10Ik zal ook Moab en Edom veroveren,

en de Filistijnen zullen voor mij juichen.’

De koning vraagt God om hulp

11-12God, u wilde ons niet meer zien,

maar help ons nu!

Ga met onze legers mee,

ga voor onze soldaten uit.

Breng ons naar het land Edom,

breng ons in de steden van de vijand!

13Bescherm ons tegen onze vijanden.

Mensen kunnen ons niet helpen,

14maar samen met u zijn we sterk.

U zult onze vijanden verslaan.

61

Psalm 61

611Een lied van David. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een harp gespeeld.

God, luister naar mijn gebed

2God, hoor hoe ik om hulp roep,

luister naar mijn gebed!

3-4Ik ben ver bij u vandaan.

Ik roep naar u,

want ik ben wanhopig.

Bescherm mij tegen mijn vijanden.

Neem me mee naar een hoge rots,

waar ik zelf niet kan komen.

Daar zal ik veilig zijn.

5Laat mij voor altijd bij u wonen.

Blijf dicht bij me, zodat ik veilig ben.

6God, u hoort alles wat ik u beloof,

u hoort het gebed van al uw dienaren.

7Geef een lang leven aan de koning.

Zorg dat hij voor altijd regeert,

8en dat hij u altijd blijft dienen.

Bescherm hem met uw liefde en trouw.

9Dan zal ik altijd voor u zingen,

dan zal ik u elke dag offers brengen.

62

Psalm 62

621Een lied van David. Voor de zangleider. Op de wijs van een lied van Jedutun.

God geeft mij rust

2Alleen bij God krijg ik rust,

alleen hij kan mij redden.

3Bij hem ben ik veilig.

Hij redt mij altijd,

hij beschermt me.

Er zal mij geen kwaad overkomen.

4Hoe lang blijven jullie mij aanvallen, moordenaars?

Hoe lang nog bedreigen jullie mij met de dood?

Ik ben maar alleen,

ik kan me niet verdedigen.

Ik ben te zwak om me te verzetten.

5Jullie willen mij doden.

Jullie liegen de hele dag.

Jullie spreken wel vriendelijke woorden,

maar je hart is vol haat.

6Alleen bij God zoek ik rust.

Ik verwacht mijn hulp van hem.

7Alleen bij hem ben ik veilig.

Hij redt mij altijd,

hij beschermt me.

Er zal mij geen kwaad overkomen.

Laten we op God vertrouwen

8De Heer redt mij, hij geeft me kracht.

Bij hem ben ik veilig, want hij is machtig.

Bij hem vind ik bescherming.

9Laten we op God vertrouwen,

en hem onze zorgen vertellen.

Hij zal ons helpen.

10Mensen leven maar heel kort,

het maakt niet uit hoe machtig ze zijn.

Ze zijn niets waard,

hun leven is zo voorbij.

11Vertrouw niet op geweld,

denk niet dat stelen voordeel brengt.

En als je rijker en rijker wordt,

denk dan niet steeds aan je geld.

12Heer, u bent een machtige God.

Dat hebt u zelf gezegd,

en ik heb het ook van anderen gehoord.

13Steeds weer laat u uw liefde zien.

U geeft aan ieder mens wat hij verdient.