Bijbel in Gewone Taal (BGT)
56

Psalm 56

561Een gebed van David. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘Een stille duif in de verte’.

David sprak dit gebed uit toen de Filistijnen hem gevangennamen in de stad Gat.

Help mij, God

2Help mij, God,

want mijn vijanden achtervolgen mij.

Steeds vallen ze me aan,

3telkens proberen ze me te grijpen.

Ze willen met me vechten,

ze denken dat ze sterker zijn dan ik.

4Ik ben bang, maar ik vertrouw op u.

5Op u vertrouw ik, God.

Ik wil voor u zingen,

want u hebt beloofd om mij te helpen.

Op u vertrouw ik.

Ik zal niet bang zijn,

want mensen kunnen mij geen kwaad doen.

6Mijn vijanden beledigen mij de hele dag,

ze willen mij alleen maar kwaad doen.

7Ze zitten maar te kijken,

ze kijken naar alles wat ik doe.

Ze wachten tot ze me kunnen doden.

8Straf mijn vijanden, God!

Laat uw woede zien en dood hen.

Ik vertrouw op u, God

9U weet precies wat ik heb meegemaakt,

u kent mijn verdriet.

Het staat allemaal in uw boek.

10Als ik u om hulp vraag,

dan zullen mijn vijanden vluchten.

Want ik weet: u bent mijn God.

11Op u vertrouw ik, God,

ik wil voor u zingen.

Op u vertrouw ik, Heer,

want u hebt beloofd om mij te helpen.

12Op u vertrouw ik, God.

Ik ben niet bang,

want mensen kunnen mij geen kwaad doen.

13God, ik heb u offers beloofd,

offers om u te danken.

14Want u redt mij van de dood,

u zorgt dat ik niet sterf.

U beschermt mij, God.

Ik mag leven in uw licht.

57

Psalm 57

571Een gebed van David. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘Vernietig mij niet’.

David sprak dit gebed uit toen hij voor koning Saul gevlucht was en zich in een grot verstopt had.

Help mij, God

2Help mij, God, help mij,

want bij u ben ik veilig.

U zult mij beschermen

totdat het gevaar voorbij is.

3Ik roep naar u,

u bent de allerhoogste God.

U bent de God die mijn vijanden straft.

4Stuur mij toch hulp vanuit de hemel,

jaag mijn vijanden weg!

Help mij met uw liefde en uw trouw.

5Ik lig op de grond, ik kan niets meer.

Mijn vijanden staan om me heen.

Het lijken wel leeuwen

die mij aan stukken willen scheuren.

Ze jagen op mij,

ze willen me doden.

6God, laat zien hoe machtig u bent,

in de hemel en op aarde!

God heeft mij weer moed gegeven

7Mijn vijanden wilden mij doden,

ze hadden me bijna te pakken!

Ze hadden een kuil voor mij gegraven,

maar ze vielen er zelf in.

8Nu heb ik weer moed, God,

nu heb ik weer moed.

Ik wil muziek maken en zingen.

9Ik wil in het donker opstaan

en mijn harp laten klinken.

Ik wil de zon wakker maken met mijn lied!

10Heer, ik wil u danken,

overal op aarde wil ik voor u zingen.

11Heer, uw liefde is zo groot als de wereld,

uw trouw is zo hoog als de hemel.

12God, laat zien hoe machtig u bent,

in de hemel en op aarde!

58

Psalm 58

581Een stil gebed van David. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘Vernietig mij niet’.

Machtige leiders doen overal kwaad

2Machtige leiders,

zijn jullie eerlijke rechters?

Geven jullie een eerlijk oordeel over mensen?

3Nee, jullie bedenken verschrikkelijke plannen,

en overal op aarde doen jullie kwaad.

4Vanaf het eerste begin

leven jullie niet zoals God het wil.

Jullie liegen al vanaf je geboorte,

jullie deden al kwaad in de buik van je moeder.

5Jullie zijn slecht en oneerlijk,

en jullie luisteren niet.

6Nee, jullie willen niet luisteren,

naar niets en naar niemand.

Heer, straf de slechte leiders

7Heer, vernietig die gevaarlijke leiders,

vernietig ze helemaal.

8Laat ze verdwijnen,

zoals water dat wegstroomt,

zoals pijlen die hun doel nooit raken.

9Laat ze verdwijnen,

zoals slakken die oplossen in slijm,

zoals baby’s die dood geboren worden

en de zon nooit zullen zien.

10Laat ze verdwijnen,

zoals takken die wegwaaien in de wind.

Daar kun je geen vuur meer mee maken.

11Als de slechte leiders gestraft worden,

zijn goede mensen blij.

Want er moet een eind komen aan het kwaad.

12Dan zal iedereen zeggen:

‘Goede mensen worden beloond.

Er is een God die eerlijk rechtspreekt op aarde.’