Bijbel in Gewone Taal (BGT)
48

Psalm 48

481Een lied van de Korachieten.

God woont op de berg Sion

2-4De Heer is machtig.

Wij moeten hem eren,

hij is onze God.

Hij woont op zijn heilige berg,

de berg Sion.

Die berg is hoog en mooi,

hij ligt ver in het noorden.

Daar ligt de mooiste stad op aarde,

het is de sterke stad van God.

God is onze machtige koning.

En iedereen weet:

hij zal ons beschermen.

God beschermt zijn stad voor altijd

5Koningen wilden de stad aanvallen.

Samen gingen zij erheen.

6Maar toen ze de stad van God zagen,

werden ze bang, en ze vluchtten.

7Ze schudden en beefden,

zoals een vrouw beeft die een kind krijgt.

8Of zoals schepen schudden op zee,

als het hard gaat stormen.

9Het was ons altijd al verteld,

maar nu hebben wij het zelf gezien:

God beschermt de stad voor altijd,

de stad van de machtige Heer,

de stad van onze God.

Iedereen brengt eer aan God

10God, als wij in uw tempel zijn,

denken we aan uw trouw.

11Iedereen op aarde kent uw naam.

Iedereen brengt u eer,

omdat u goed en machtig bent.

12De berg Sion is blij,

de steden van Juda juichen,

omdat u goed en eerlijk bent.

13Laten we om de stad heen lopen,

en alle torens tellen.

14Laten we de muren bekijken,

en de paleizen bewonderen.

Dan kunnen we aan onze kinderen vertellen:

15‘Zo is God, onze God, nu en altijd.

Hij zal ons altijd leiden.’