Bijbel in Gewone Taal (BGT)
46

Psalm 46

461Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘De jonge meisjes’.

God helpt altijd

2Bij God zijn wij veilig.

Hij helpt ons als we in nood zijn.

3We hoeven niet bang te zijn,

ook al beeft de aarde,

ook al vallen de bergen in zee.

4Laat de zeeën maar bulderen,

laat de bergen maar beven,

wij zijn niet bang.

5Er stroomt een rivier door de stad van God.

Daarom is er vreugde in de heilige tempel,

in het huis van de allerhoogste God.

6God zelf woont daar.

Hij helpt de stad, elke dag opnieuw.

Met zijn hulp blijft de stad stevig staan.

7Als God zijn stem laat horen,

worden alle volken doodsbang.

Koninkrijken verdwijnen,

en de hele aarde beeft.

8De machtige Heer helpt ons,

de God van Jakob beschermt ons.

De Heer maakt een eind aan de strijd

9Kom en zie wat de Heer heeft gedaan.

Wat hij doet, verbaast iedereen.

10Overal maakt hij een eind aan de strijd.

Alle wapens maakt hij kapot.

Hij breekt ze in stukken,

en gooit ze in het vuur.

11Stop met de strijd,

en weet dat de Heer God is.

Hij heerst over alle volken,

hij heerst overal op aarde.

12De machtige Heer helpt ons,

de God van Jakob beschermt ons.

47

Psalm 47

471Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider.

De Heer is de Allerhoogste

2Volken, klap in je handen.

Zing en juich voor God!

3Want de Heer is de Allerhoogste,

iedereen moet hem eren.

Hij is een machtige koning,

hij heerst over de hele aarde.

4Hij liet ons overwinnen

in de strijd tegen andere volken.

5Hij gaf ons een eigen land,

een land waar we trots op zijn.

Zo veel houdt hij van ons.

God is koning van alle volken

6Als God op zijn troon gaat zitten,

juicht iedereen voor hem

en klinken er trompetten.

7Zing, zing voor God!

Zing, zing voor onze koning!

8God is koning van de hele aarde,

zing daarom een lied voor hem.

9God is koning van alle volken.

Hij zit op zijn heilige troon.

10De leiders van de volken komen bij elkaar

om de God van Abraham te dienen.

De leiders van de aarde horen bij God.

Hij is hun koning,

hij is machtig!

48

Psalm 48

481Een lied van de Korachieten.

God woont op de berg Sion

2-4De Heer is machtig.

Wij moeten hem eren,

hij is onze God.

Hij woont op zijn heilige berg,

de berg Sion.

Die berg is hoog en mooi,

hij ligt ver in het noorden.

Daar ligt de mooiste stad op aarde,

het is de sterke stad van God.

God is onze machtige koning.

En iedereen weet:

hij zal ons beschermen.

God beschermt zijn stad voor altijd

5Koningen wilden de stad aanvallen.

Samen gingen zij erheen.

6Maar toen ze de stad van God zagen,

werden ze bang, en ze vluchtten.

7Ze schudden en beefden,

zoals een vrouw beeft die een kind krijgt.

8Of zoals schepen schudden op zee,

als het hard gaat stormen.

9Het was ons altijd al verteld,

maar nu hebben wij het zelf gezien:

God beschermt de stad voor altijd,

de stad van de machtige Heer,

de stad van onze God.

Iedereen brengt eer aan God

10God, als wij in uw tempel zijn,

denken we aan uw trouw.

11Iedereen op aarde kent uw naam.

Iedereen brengt u eer,

omdat u goed en machtig bent.

12De berg Sion is blij,

de steden van Juda juichen,

omdat u goed en eerlijk bent.

13Laten we om de stad heen lopen,

en alle torens tellen.

14Laten we de muren bekijken,

en de paleizen bewonderen.

Dan kunnen we aan onze kinderen vertellen:

15‘Zo is God, onze God, nu en altijd.

Hij zal ons altijd leiden.’