Bijbel in Gewone Taal (BGT)
35

Psalm 35

351Een lied van David.

Red mij van mijn vijanden, Heer

Heer, vecht tegen mijn vijanden,

strijd tegen mijn tegenstanders!

2Grijp uw wapens

en kom mij te hulp.

3Pak uw speer

en gooi die naar mijn achtervolgers!

Zeg tegen mij: ‘Ik zal je redden.’

4Mijn vijanden willen me kwaad doen,

ze proberen me te doden.

Zorg dat ze verslagen worden!

Dan worden ze vernederd,

dan zullen ze zich schamen.

5Heer, zorg dat een engel ze wegjaagt!

Dan zullen ze verdwijnen als stof

dat wegwaait in de wind.

6Stuur een engel achter ze aan,

en laat ze struikelen in het donker.

7-8Mijn vijanden jagen op mij,

ze proberen me te doden.

Maar ik heb geen kwaad gedaan.

Zij hebben een kuil voor mij gegraven.

Maar laat ze er zelf in vallen,

laat ze zelf sterven!

9Dan zal ik voor u juichen, Heer.

Ik zal juichen omdat u mij gered hebt.

10Uit het diepst van mijn hart zal ik zeggen:

‘Er is geen god zoals u, Heer!

U redt arme en machteloze mensen,

u bevrijdt ze van hun onderdrukkers.’

Iedereen laat mij in de steek

11Ik word beschuldigd, maar ik heb geen schuld.

Ik krijg vragen over dingen die ik niet heb gedaan.

12Ik doe alleen maar goede dingen,

maar ik krijg er ellende voor terug.

Iedereen laat mij in de steek.

13-14Toen mijn vijanden ziek waren,

droeg ik sombere kleren.

Ik liet zien dat ik verdriet had.

Ik at niet, ik dronk niet,

en ik bleef voor mijn vijanden bidden.

Het was alsof ze mijn vrienden waren,

alsof mijn broer ziek was,

alsof mijn moeder gestorven was.

Zo veel verdriet had ik om hen.

15Maar nu het met mij slecht gaat,

zijn mijn vijanden blij.

Ze staan om me heen te lachen.

Ze slaan me en ze schoppen me.

Ze gaan maar door, ze willen me doden.

Maar ik begrijp niet waarom.

16Mijn vijanden beledigen mij.

Ze kijken vol haat naar mij

en ze willen u niet kennen, Heer.

17U ziet het toch, Heer?

Waarom doet u dan niets?

Red mijn leven,

red mij uit de handen van die moordenaars.

18Dan zal ik u danken in de tempel,

dan zal ik voor u zingen,

samen met uw volk.

Heer, kom mij te hulp

19Laat mijn vijanden niet lachen om mijn ellende,

laat ze niet met mij spotten.

Ze haten mij zonder reden.

20Zij maken alleen maar ruzie,

en ze vertellen leugens over mensen die vrede willen.

21Ze beledigen mij, ze lachen me uit.

22U ziet het toch, Heer?

Blijf dan niet zwijgen,

blijf niet ver weg.

23Kom mij te hulp en verdedig mij.

Strijd voor mij, Heer, mijn God!

24U bent toch goed voor mij?

Verdedig mij dan, Heer, mijn God.

Laat mijn vijanden me niet langer uitlachen.

25Laat ze niet denken: Nu hebben we hem!

Laat ze niet zeggen: ‘Nu kan hij niets meer.’

26Nu zijn ze nog blij over mijn ellende,

en ze denken dat ze beter zijn dan ik.

Maar laat het slecht met hen aflopen!

Dan worden ze vernederd,

dan zullen ze zich diep schamen.

27Als het weer goed met mij gaat,

zullen mijn vrienden blij zijn en juichen.

Ze zullen steeds weer zeggen:

‘De Heer is machtig,

hij wil dat zijn dienaren gelukkig zijn.’

28En ik zal over uw goedheid spreken.

Elke dag weer zal ik voor u zingen!

36

Psalm 36

361Een lied van David, de dienaar van de Heer. Voor de zangleider.

Slechte mensen doen alleen maar kwaad

2Slechte mensen horen de stem van het kwaad

diep in hun hart.

Ze hebben geen angst voor God.

3Ze vinden dat ze alles goed doen.

Ze weten niet dat ze schuldig zijn,

het kwaad haten ze niet.

4Ze vertellen alleen maar leugens,

ze zeggen alleen maar slechte dingen.

Ze leven zonder verstand,

goede dingen doen ze niet.

5Zelfs ’s nachts maken ze slechte plannen.

Alles wat ze doen, is verkeerd.

Nooit zeggen ze nee tegen het kwaad.

De liefde van de Heer is groot

6Heer, uw liefde is zo groot als de wereld,

uw trouw is zo hoog als de hemel.

7Uw goedheid is hoger dan de hoogste bergen

en dieper dan de diepste zee.

Heer, u zorgt voor alle mensen en dieren.

8God, uw liefde is een kostbaar geschenk.

Alle mensen zijn veilig bij u.

9U geeft ze te eten,

u geeft ze te drinken,

meer dan genoeg.

U maakt ze gelukkig.

10Van u komt het leven,

van u komt het licht.

11God, geef uw liefde aan mensen die u dienen.

Wees goed voor mensen die u trouw zijn.

12Zorg dat mijn vijanden me niet verslaan,

zorg dat ze me niet wegjagen.

13Zij zullen zelf worden neergeslagen,

ze zullen vallen en niet meer opstaan.

37

Psalm 37

371Een lied van David.

Zoek je geluk bij de Heer

Wees niet jaloers op slechte mensen,

erger je niet aan mensen die kwaad doen.

2Want ze verdwijnen snel,

zoals gras dat verdort,

zoals een bloem die verdroogt.

3Vertrouw op de Heer en doe wat goed is.

Dan zul je veilig leven in het land waar je woont.

4Zoek je geluk bij de Heer,

want hij zal je alles geven wat je vraagt.

5Laat je leiden door de Heer.

Vertrouw op hem, hij zal je helpen.

6Hij zal je alles geven waar je recht op hebt.

Je zult stralen als het licht in de ochtend,

als de zon in de middag.

Wees geduldig

7Wees geduldig en wacht,

wacht af wat de Heer doet.

Als het goed gaat met slechte mensen,

word dan niet kwaad.

8Word niet boos, maar blijf kalm.

Maak je niet kwaad,

want woede brengt alleen maar ellende.

9-11Mensen die vertrouwen op de Heer

zullen voor altijd in vrede leven.

Mensen die het nu moeilijk hebben,

zullen veilig wonen, voorgoed.

Zij zullen genieten en gelukkig zijn.

Maar slechte mensen zullen verdwijnen,

er blijft niets van ze over.

Nog even, en ze zijn weg.

Nog even, en ze zijn niet meer te vinden.

Slechte mensen zullen alles verliezen

12Slechte mensen dreigen met geweld,

ze haten iedereen die eerlijk is.

13Maar de Heer lacht om hen,

hij weet dat hun einde snel komt.

14Ze pakken hun zwaard,

ze grijpen hun pijl en boog.

Want ze willen arme mensen vermoorden,

mensen zonder macht,

mensen die eerlijk leven.

15Maar ze worden zelf gedood,

door hun eigen zwaard,

door hun eigen pijlen.

16Je kunt beter eerlijk zijn en arm,

dan slecht en rijk.

17Want slechte mensen zullen alles verliezen,

maar de Heer helpt mensen die eerlijk zijn.

De Heer zegent goede mensen

18De Heer zorgt voor mensen die naar hem luisteren.

Hij geeft ze een land waar ze voorgoed kunnen wonen.

19Hij helpt hen in moeilijke tijden.

Als er hongersnood is, hebben zij eten genoeg.

20Maar de vijanden van God zullen sterven.

Ze lijken op de bloemen in het gras:

vandaag bloeien ze,

maar morgen zijn ze verdwenen.

21Slechte mensen lenen dingen van anderen,

maar ze geven nooit iets terug.

Goede mensen geven graag dingen weg,

zij weten wat liefde is.

22Aan goede mensen geeft de Heer geluk en vrede,

zij zullen het altijd goed hebben.

Maar slechte mensen vervloekt hij,

zij worden vernietigd.

23De Heer leidt mensen die trouw zijn aan hem,

zodat ze weten wat ze moeten doen.

24Ook al struikelen ze, ze vallen niet,

want de Heer houdt hen vast.

De Heer heeft eerlijke mensen lief

25Ik ben oud, ik leef al lang.

En steeds heb ik gezien

dat de Heer goede mensen helpt.

Hun kinderen hebben altijd genoeg te eten.

26Goede mensen lenen graag dingen aan anderen,

zij weten wat liefde is.

Hun kinderen zijn gelukkige mensen.

27Doe dus geen kwaad, maar wees goed.

Dan zul je altijd veilig zijn.

28-29Want de Heer heeft eerlijke mensen lief.

Hij helpt mensen die trouw zijn aan hem,

hij beschermt hen altijd.

Goede mensen zullen in vrede leven.

Zij mogen altijd veilig wonen.

Maar de kinderen van slechte mensen zullen verdwijnen,

er blijft niets van ze over.

De Heer beloont goede mensen

30Goede mensen spreken wijze woorden.

Wat ze zeggen, is eerlijk en goed.

31Ze kennen de wet van God.

Daardoor maken ze geen fouten.

32Toch zijn ze steeds in gevaar,

want slechte mensen willen hen doden.

33Maar de Heer beschermt hen,

hij verdedigt hen tegen slechte rechters.

34Vertrouw op de Heer en houd je aan zijn wetten.

Hij zal je belonen, je zult in vrede leven.

Maar slechte mensen worden vernietigd.

Er blijft niets van ze over.

En jij zult dat zien.

Eerlijke mensen leven lang

35Ik heb een slecht mens gekend,

die andere mensen onderdrukte.

Zelf werd hij rijk en machtig.

36Maar op een dag was hij verdwenen.

Ik zocht hem, maar ik vond hem niet.

37Kijk naar goede en eerlijke mensen,

mensen die geluk en vrede zoeken.

Zij zullen lang leven.

38Maar mensen die zich tegen God verzetten,

zullen verdwijnen.

Er blijft niets van ze over.

39De Heer redt goede mensen,

hij beschermt hen in moeilijke tijden.

40De Heer helpt hen en bevrijdt hen,

hij bevrijdt hen van slechte mensen.

Hij redt hen allemaal.

Goede mensen zijn veilig bij de Heer.