Bijbel in Gewone Taal (BGT)
35

Psalm 35

351Een lied van David.

Red mij van mijn vijanden, Heer

Heer, vecht tegen mijn vijanden,

strijd tegen mijn tegenstanders!

2Grijp uw wapens

en kom mij te hulp.

3Pak uw speer

en gooi die naar mijn achtervolgers!

Zeg tegen mij: ‘Ik zal je redden.’

4Mijn vijanden willen me kwaad doen,

ze proberen me te doden.

Zorg dat ze verslagen worden!

Dan worden ze vernederd,

dan zullen ze zich schamen.

5Heer, zorg dat een engel ze wegjaagt!

Dan zullen ze verdwijnen als stof

dat wegwaait in de wind.

6Stuur een engel achter ze aan,

en laat ze struikelen in het donker.

7-8Mijn vijanden jagen op mij,

ze proberen me te doden.

Maar ik heb geen kwaad gedaan.

Zij hebben een kuil voor mij gegraven.

Maar laat ze er zelf in vallen,

laat ze zelf sterven!

9Dan zal ik voor u juichen, Heer.

Ik zal juichen omdat u mij gered hebt.

10Uit het diepst van mijn hart zal ik zeggen:

‘Er is geen god zoals u, Heer!

U redt arme en machteloze mensen,

u bevrijdt ze van hun onderdrukkers.’

Iedereen laat mij in de steek

11Ik word beschuldigd, maar ik heb geen schuld.

Ik krijg vragen over dingen die ik niet heb gedaan.

12Ik doe alleen maar goede dingen,

maar ik krijg er ellende voor terug.

Iedereen laat mij in de steek.

13-14Toen mijn vijanden ziek waren,

droeg ik sombere kleren.

Ik liet zien dat ik verdriet had.

Ik at niet, ik dronk niet,

en ik bleef voor mijn vijanden bidden.

Het was alsof ze mijn vrienden waren,

alsof mijn broer ziek was,

alsof mijn moeder gestorven was.

Zo veel verdriet had ik om hen.

15Maar nu het met mij slecht gaat,

zijn mijn vijanden blij.

Ze staan om me heen te lachen.

Ze slaan me en ze schoppen me.

Ze gaan maar door, ze willen me doden.

Maar ik begrijp niet waarom.

16Mijn vijanden beledigen mij.

Ze kijken vol haat naar mij

en ze willen u niet kennen, Heer.

17U ziet het toch, Heer?

Waarom doet u dan niets?

Red mijn leven,

red mij uit de handen van die moordenaars.

18Dan zal ik u danken in de tempel,

dan zal ik voor u zingen,

samen met uw volk.

Heer, kom mij te hulp

19Laat mijn vijanden niet lachen om mijn ellende,

laat ze niet met mij spotten.

Ze haten mij zonder reden.

20Zij maken alleen maar ruzie,

en ze vertellen leugens over mensen die vrede willen.

21Ze beledigen mij, ze lachen me uit.

22U ziet het toch, Heer?

Blijf dan niet zwijgen,

blijf niet ver weg.

23Kom mij te hulp en verdedig mij.

Strijd voor mij, Heer, mijn God!

24U bent toch goed voor mij?

Verdedig mij dan, Heer, mijn God.

Laat mijn vijanden me niet langer uitlachen.

25Laat ze niet denken: Nu hebben we hem!

Laat ze niet zeggen: ‘Nu kan hij niets meer.’

26Nu zijn ze nog blij over mijn ellende,

en ze denken dat ze beter zijn dan ik.

Maar laat het slecht met hen aflopen!

Dan worden ze vernederd,

dan zullen ze zich diep schamen.

27Als het weer goed met mij gaat,

zullen mijn vrienden blij zijn en juichen.

Ze zullen steeds weer zeggen:

‘De Heer is machtig,

hij wil dat zijn dienaren gelukkig zijn.’

28En ik zal over uw goedheid spreken.

Elke dag weer zal ik voor u zingen!